Voorkom een fatale afloop: Checklist brand- en rookpreventie

Voorkom een fatale afloop: Checklist brand- en rookpreventie

Brand en rook in woningen en andere gebouwen leveren een enorm gevaar op. Het aantal fatale woningbranden ligt rond de 30 per jaar. Bij brand komt steeds extremere rookontwikkeling voor, waardoor de overlevingskansen verminderen. 

GND Garantiedeuren heeft een checklist opgesteld om mensen te wijzen op de gevaren en tips te geven om de gevolgen van brand en rook tegen te gaan. Daarin spelen deuren namelijk een cruciale rol.

Het najaar staat in het teken van brand- en rookveiligheid; verschillende organisaties vragen aandacht voor dit thema om de bewustwording te vergroten. De nood is hoog. Bij relatief kleine branden in woon(zorg)gebouwen verspreidt de rook zich steeds vaker door een groot deel van het pand. Het gevolg hiervan is dat bewoners gezondheidsschade oplopen of zelfs overlijden. Bovendien had je 40 jaar geleden nog 17 minuten om bij brand te ontsnappen dat is tegenwoordig door het gebruik van synthetische materialen, meubels en constructies nog maar 3 minuten. De synthetische materialen vergroten de rookontwikkeling. Daarnaast vormen lithium-ion-batterijen van bijvoorbeeld scootmobielen of elektrische fietsen een extra risico. Weten hoe je moet handelen bij brand of rook kan levensreddend zijn.

Download naast de feiten en tips ook de checklist 

GND is een stichting waarbij de top van de Nederlandse binnen- en buitendeurenfabrikanten is aangesloten. GND zet al 35 jaar de norm voor kwaliteitsdeuren en biedt opdrachtgevers en afnemers al 35 jaar zekerheid. De bij GND aangesloten fabrikanten moeten voldoen aan de eisen zoals vermeld in de Statuten van de Stichting. De 11 aangesloten fabrikanten garanderen via de GND-garantie de kwaliteit en het functioneren van houten deuren. Om te kunnen beschikken over de GND-garantie, is elke fabrikant een overeenkomst aangegaan met GND. De garantie wordt gegeven door de deurenfabrikant volgens uniforme garantievoorwaarden van GND, die zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen GND en de aangesloten fabrikant. 
De aangesloten fabrikant zijn te herkennen aan het GND-logo. Een compleet overzicht van de aangesloten bedrijven vindt u hier.

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.