Samenwerking sleutel tot succes bij PKVW

Samenwerking sleutel tot succes bij PKVW

8.300 Politiekeurmerkcertificaten Bestaande Bouw in 2019

Het aantal bestaande woningen in Nederland dat volledig is beveiligd conform de eisen van het PKVW is in 2019 met ruim 8.300 toegenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Centrum voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie (CCV). Bijna de helft van de nieuw uitgegeven certificaten komt voor rekening van vier PKVW-erkende installateurs, waarvan drie in de regio Rotterdam actief zijn en de vierde landelijk opereert.

Destil, groothandel voor de bouw en industrie, voerde in 2019 de ranglijst aan met maar liefst 1.620 bestaande woningen die dankzij hun inbreng aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen voldoen. Het Rotterdamse SDW Leerwerkbedrijf mag 905 woningen achter zijn naam schrijven, Safe Beveiliging in Barendrecht 753 en Streefkerk Sluitwerk in Lexmond 749. Al deze PKVW-erkende bedrijven zijn onlangs door het CCV in het zonnetje gezet.

Politiekeurmerk in elk bouwproject
“Het Politiekeurmerk mag eigenlijk in geen enkel bouwproject ontbreken. Of het nu gaat om een enkele woning of om een renovatie- of nieuwbouwproject. Als je aan de slag gaat, neem het Politiekeurmerk dan meteen mee in de plannen, dan hoeft het bijna niets te kosten”, zegt Rogier Timmer, als PKVW-bouwplanadviseur werkzaam bij Destil Prolians. In die functie adviseert en begeleidt hij nieuwbouw- en renovatieprojecten. “Wij begeleiden vaak grote projecten, waarbij we meteen hang-en- sluitwerk kunnen leveren. Zodra een woningcorporatie of ontwikkelaar aangeeft dat zij het Politiekeurmerk willen integreren in hun renovatieplannen, ga ik met ze in gesprek”, aldus Timmer.


Bloemen uit handen van Susanne Schat van het CCV voor Rogier Timmer van Destil Prolians voor de 1.620 bestaande woningen die dankzij deze groothandel sinds 2019 aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen voldoen.

Conform PKVW-eisen
Adviseren doet de PKVW-bouwplanadviseur kosteloos, zolang de benodigde producten maar afgenomen worden bij Destil Prolians. “Dat is nou eenmaal onze werkwijze. De klanten krijgen dan namelijk gegarandeerd de juiste beveiligingsmaatregelen en -materialen geleverd en wij zien erop toe dat het allemaal conform de eisen van het Politiekeurmerk gebeurt.” Een groot project waarbij Timmer als adviseur betrokken was, is de renovatie van de vooroorlogse wijken Groeseind en Rosmolen in Tilburg. Die zijn de afgelopen vijftien jaar geleidelijk getransformeerd tot gewilde wijken met in totaal ruim 600, deels sociale huur- en koopwoningen, die nu allemaal aan de eisen van het PKVW voldoen.

PKVW-proof wonen
De vooroorlogse wijken Groeseind en Rosmolen in Tilburg zijn de afgelopen vijftien jaar geleidelijk getransformeerd tot gewilde wijken met in totaal ruim 600, deels sociale huur- en koopwoningen. De gemeente Tilburg en de betrokken woningcorporaties hadden de uitdrukkelijke wens dat het project volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen gerealiseerd werd. Als PKVW-adviseur stond Rogier Timmer alle betrokken partijen bij met advies en begeleiding. Ook verzorgde hij de uiteindelijke inspectie en certificering van de woningen. “Een project van deze omvang dat geheel wordt gebouwd volgens de eisen van het Politiekeurmerk komt sporadisch voor. Alle woningen hebben het PKVW-certificaat.”

Hercertificering in Rotterdam
In Rotterdam en omgeving zijn vorig jaar 905 woningen veiliger gemaakt door SDW Leerwerkbedrijf. Verantwoordelijk daarvoor zijn Willem Peter, werkbegeleider, projectleider en adviseur, en de vijf monteurs van het leerwerkbedrijf. Samen hebben zij in opdracht van een aantal woningcorporaties veel woningen opnieuw gecertificeerd nadat het bestaande PKVW-certificaat in 2019 afliep. Een klein aantal van het totale aantal van 905 gecertificeerde woningen ligt in de particuliere markt. De werkwijze bij SDW Leerwerkbedrijf is gestructureerd. Willem Peter zorgt voor de projectmatige aanvragen, het relatiebeheer en voor speciale oplossingen. Nadat PKVW-beveiligingsadviseur André onderzocht heeft hoe een woning aangepast kan worden volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen, maakt medewerker Jouraine de offertes op. Zodra akkoord wordt gegeven, gaan de monteurs aan de slag.


Medewerkers Patrick, Jouraine en Salomon van SDW Leerwerkbedrijf Rotterdam met bloemen en taart.

Bijzonder team
Het montageteam van het leerwerkbedrijf kan gerust een bijzonder team genoemd worden. Het bestaat uit mensen die langdurig werkloos zijn geweest of door een beperking een afstand tot de arbeidsmarkt hadden. Zo is medewerker Patrick doof, maar dat vormt geen enkele belemmering voor goed teamwerk met collega Salomon. Via briefjes, gebarentaal en typen op de telefoon overleggen ze zodat ze de kwaliteit kunnen leveren die nodig is.
Salomon zit al twintig jaar in het vak en is ook nauw betrokken bij de vele leerlingen die komen en gaan bij het leerwerkbedrijf. Hij is een van de monteurs die zich over die groep ontfermt. “Je kunt veel leren op school, maar in de praktijk leer je pas écht hoe het is om te werken. Je komt bij mensen thuis. Daar heb je te maken met regels en hoe je je hoort te gedragen. Je moet precies en serieus werken.” Op de vraag wat het Politiekeurmerk Veilig Wonen betekent voor SDW, antwoordt Salomon stellig: “Alles! Met dit keurmerk geven we de mensen een veilig gevoel. En dat is zó belangrijk. Inbraken volledig voorkomen kunnen we niet. Maar we kunnen wél de boel vertragen. Een inbreker wil binnen twee à drie minuten binnen zijn. Wij zorgen ervoor dat hem dat niet lukt, door een goede beveiliging van ramen en deuren volgens het Politiekeurmerk.”

Gouden formule
Hoe kunnen de monteurs van SDW Leerwerkbedrijf in één jaar zoveel woningen volledig volgens de PKVW-voorwaarden beveiligen? En wat is de sleutel van dit succes? Het antwoord: samenwerking is de gouden formule. In nauw overleg met politie, gemeente en woningcorporaties bundelt SDW zijn krachten. Zodra er een inbraak is geweest in een bepaalde straat, bezorgt SDW een informatiemap bij die bewoners. SDW wordt hierin onder andere genoemd als bedrijf dat volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen beveiligt en certificeert.
Subsidieregeling
Al sinds het ontstaan van SDW Leerwerkbedrijf is het aangesloten bij het PKVW. De relatie en samenwerking met gemeente en de andere partijen, maakt dat de gemeente Rotterdam stevig inzet op de aanpak van zogeheten high impact crimes, waar woninginbraak onder valt. In delen van Rotterdam kun je subsidie krijgen als je je huis volgens het PKVW laat beveiligen. SDW Leerwerkbedrijf werkt nauw samen met woningcorporaties, gemeente Rotterdam (directie Veilig), politie Rotterdam, stadsmariniers en diverse aannemers.

Woningcorporaties
Net als voor SDW Leerwerkbedrijf maakt voor Safe Beveiliging in Barendrecht hercertificering een belangrijk deel uit van de vorig jaar uitgereikte PKVW-certificaten. Met 753 woningen nestelt Safe Beveiliging zich in de top van de installateurs met het hoogste aantal uitgereikte certificaten. Woningcorporaties zijn een belangrijke factor in het succes van dit bedrijf. Al jaren werkt Safe nauw samen met Rotterdamse corporaties zoals Woningbouwvereniging Portugal en Wooncompas. Die samenwerking werpt om verschillende redenen vruchten af. Een PKVW-certificaat verliest na tien jaar zijn geldigheid. Daarom schakelden de corporaties Safe na die periode opnieuw in om woningen uit meerdere complexen te hercertificeren.


Het trotse team van Safe Beveiliging uit Barendrecht.

Planning
Belangrijk in het werk, of beter gezegd de service, van Safe Beveiliging is de planning van de werkzaamheden. “De meeste mensen werken overdag. Dus de techniek die ik gebruik om een goede planning te maken, is vooral begrip tonen en even een praatje maken als ik bel voor een afspraak. Soms vindt de bewoner het goed als zijn buurman de deur even opent voor onze monteurs. En dat helpt ons om de puzzel in elkaar te leggen”, zegt medewerker Larissa, die verantwoordelijk is voor de planning.

‘Veiligheid en PKVW zijn hot’
De medewerkers van Safe Beveiliging in Barendrecht zijn niet verrast door de continue stroom opdrachten vanuit woningcorporaties. “Veiligheid en het Politiekeurmerk Veilig Wonen leven enorm binnen de woningcorporaties. Zij zorgen preventief voor goed hang-en-sluitwerk in hun woningen. Daar schakelen ze ons op tijd voor in. En dát is de sleutel tot succes.

Voor henzelf, maar ook voor ons”, klinkt het. Medewerker Michael is dan ook optimistisch als de vertegenwoordigster van het CCV langskomt om het team te feliciteren met het in 2019 behaalde aantal. “Kom volgend jaar maar weer terug, maar dan wel met een grotere taart omdat we dan de 1.000 PKVW-certificaten hebben gehaald.”

In z’n eentje

Ook Jan-Bernard Streefkerk uit Lexmond is door het CCV gehuldigd voor zijn PKVW-inzet. Elisanne van der Tuuk van het CCV overhandigt de bloemen.

Opmerkelijk mag de prestatie van Streefkerk Sluitwerk uit Lexmond genoemd worden. Als eigenaar van een bv zonder personeel mag Jan-Bernard Streefkerk 749 PKVW-certificaten op zijn conto voor 2019 schrijven. Een gemiddelde van zo’n drie certificaten per werkdag. Hoe hij dat doet? “Ik mag dan wel geen vast personeel hebben, ik doe het niet helemaal alleen. Ik schakel regelmatig mijn vaste zzp’er Iwan in.”
Toch is Streefkerk bij alle gecertificeerde woningen wel betrokken. Is het niet via de montage, dan wel via inkoop, advies, klantbeheer en administratie. “Dat moet ook wel want het Politiekeurmerk is mijn brood. In ieder geval een groot stuk daarvan.” Alle ingelijste certificaten, maar ook zijn nieuwe PKVW-jas die nonchalant over zijn werkstoel hangt, vormen het stille bewijs van die uitspraak.

Essentie van het vak
Bijna twintig jaar geleden begon Jan-Bernard Streefkerk zijn eigen bedrijf Streefkerk Sluitwerk in Lexmond. “Relatiebeheer en een beetje geluk hebben, zijn voor mij de succesfactoren geweest voor dit aantal PKVW-certificaten.” Inmiddels werkt hij ruim veertien jaar samen met de hoofdaannemers van woningcorporatie Woonstad. Die band is inmiddels sterk. “Als ze mij vannacht om drie uur bellen, ga ik er gelijk heen. Zo werkt dat als je goed contact hebt met elkaar. Doe je werk goed en kom je afspraken na, dan win je het vertrouwen van je klant. Dat is voor mij de essentie van dit vak.”

Advies inwinnen
Hoewel Jan-Bernard Streefkerk na al die jaren best een PKVW-specialist genoemd mag worden, loopt ook hij wel eens tegen een bijzondere situatie aan waarvoor hij zelf zo snel geen oplossing ziet. “Soms heb je een grijs gebied wat wel of niet kan. En dan stagneert het werk even. Ik schakel dan gelijk het advies van Centrum voor Beveiliging en Veiligheid (CB&V) in, zodat ik weer verder kan.” Met bijna 750 certificaten in een jaar, heeft ook Streefkerk Sluitwerk te maken met steekproeven en audits. Dan komt Erik Peeters van het CB&V langs. “Voor het CB&V geldt voor mij hetzelfde als voor de klant: ik vind het belangrijk goed contact met hen te hebben en continu te werken aan onze relatie.”

CCV
‘Effectiever en goedkoper’

Ook het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is positief gestemd over de toename van het aantal PKVW-beveiligde woningen in Nederland. Woningen voorzien van gecertificeerd hang-en-sluitwerk, goede  verlichting en zichtlijnen is veel effectiever en goedkoper dan het inzetten van extra politie om de inbraakcijfers omlaag te krijgen. Steeds meer gemeenten zien de meerwaarde van het PKVW als instrument tegen woninginbraken en verloedering van wijken. Ook de centrale overheid steunt het Politiekeurmerk. “We doen dit niet alleen”, stelt Susanne Schat, projectleider PKVW. “De inzet van het ministerie van Justitie en Veiligheid is heel belangrijk. Door hun support kunnen we bijvoorbeeld garanderen dat de eisen voor het Politiekeurmerk rotsvast en up to date zijn. De erkende PKVW-bedrijven en bouwplanadviseurs doen uiteindelijk het werk en dat is alleen maar mogelijk als het keurmerk sterk is. Kortom, preventie is het antwoord, in 2020 gaan we voor nóg meer veilige woningen in Nederland en dat bereiken we door samenwerking.”

–––––––––––––––––––––––––––––––

Dit artikel staat in de Raam en Deur editie 2-2020 in de rubriek
POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN (DEEL 8)
Tekst Geert Hilferink Foto’s CCV

 

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief