Samenwerking branches hang- en sluitwerk en het CCV beklonken

Samenwerking branches hang- en sluitwerk en het CCV beklonken

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en drie brancheverenigingen voor hang- en sluitwerk zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Door krachten te bundelen, kunnen deze drie partijen meer doen rond het Politiekeurmerk Veilig Wonen en hebben ze een groter bereik.

Projectleider Veilig Wonen Lilian Tieman van het CCV: ‘Het laten dalen van woninginbraken is een maatschappelijk doel waar de burger maar ook de overheid veel baat bij hebben. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen zorgt voor de verbinding tussen onze organisaties.’ Onlangs kwamen de partijen bij elkaar om de jaarprogrammering voor 2016 te bekrachtigen. Speerpunten hierin zijn:
- Veilig Wonen dag 2016;
- allianties met een aantal belangrijke spelers in het veld vormen;
- gemeenten ondersteunen met nieuwbouwplannen;
- corporaties ondersteunen met renovatieplannen;
- aandacht voor 5 minuten inbraakwerendheid;
- een vernieuwde website en webwinkel van het Politiekeurmerk.

Innovatie
ABHS, VHS* en VERTAZ werken samen met het CCV op het gebied van kwaliteit en promotie van onder andere het Politiekeurmerk Veilig Wonen, maar spelen ook een rol bij innovaties rond inbraakbeveiliging. Voorbeelden hiervan zijn de kierstandhouder, cilindertrekbeveiliging en de vluchtvriendelijke deur. Het CCV biedt deze innovatieve producten een platform, zodat ze bij een groter publiek bekend worden.

Groter publiek
Het CCV communiceert al veel over het Politiekeurmerk. Met het netwerk van de gezamenlijke brancheorganisaties en de daarbij aangesloten leden wordt een nog veel groter publiek bereikt.

* ABHS en VHS streven ernaar om eind 2016 officieel samen te gaan als één vereniging.

De Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (ABHS)* behartigt de economisch-technische belangen van fabrikanten, agenten en importeurs van hang- en sluitwerk. De leden leveren hoogwaardige kwaliteitsproducten die voldoen aan de geldende normen en veiligheidseisen.
VERTAZ zet zich in voor de technische handel in de breedste zin en vertegenwoordigt en behartigt de belangen voor een uitgebreid scala van bedrijven. Het beleid is erop gericht de leden een bijdrage aan voorwaarden te verschaffen, zodat zij op een zo optimaal mogelijke wijze in de markt kunnen opereren.
De Vereniging Fabrieken van Hang- en Sluitwerk (VHS)* is een brancheorganisatie van FME, de overkoepelende organisatie voor de technologische industrie.
De VHS vertegenwoordigt Nederlandse fabrikanten die een breed assortiment aan hang- en sluitwerkproducten produceren.
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV) is een maatschappelijk betrokken partner voor iedereen die (beroepsmatig) bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Of het nu gaat om preventie, handhaving of regelnaleving. Het CCV beheert het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief