Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas

Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas

Herziening NEN 3569 over beperking van lichamelijk letsel door brekend glas voor commentaar gepubliceerd.

Onlangs is de ontwerpnorm NEN 3569:2017 ‘Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend glas’ voor commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 oktober 2017 commentaar indienen op dit normontwerp.

Het ontwerp betreft een herziening van NEN 3569:2011. De norm geeft eisen voor verticaal geplaatst, rondom lijnvormig opgelegd vlakglas, toegepast als bouwproduct voor gebouwen en bouwwerken, om het risico van lichamelijk letsel bij ongevallen door het breken van glas, ten gevolge van een stootbelasting door personen, te beperken.

De norm beschrijft onder meer in welke gevallen glas bereikbaar is en in welke situaties bijvoorbeeld letselbeperkend glas dient te worden toegepast.

Wijzigingen
Ten opzichte van de versie 2011 zijn wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot:

- de beschrijving van de oplegging van het glas;
- enkele definities;
- de eis ten aanzien van naar binnen draaiende delen;
- afstemming van de gebruiksfuncties op het Bouwbesluit 2012.

Commentaar indienen
Belanghebbenden kunnen tot 1 oktober commentaar indienen op NEN 3569:2017 via www.normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Boukje van Reijn, consultant Materialen en Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 189 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Vlakglas’ houdt zich bezig met vlakglasproducten (ook in constructieve toepassingen) voor toepassing in gebouwen en bouwwerken. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie  een mail naar mb@nen.nl.

lees het bericht op nen.nl

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief