Renovatie met Politie- keurmerk biedt kansen

Renovatie met Politie- keurmerk biedt kansen

In sociaal zwakkere wijken blijft het beveiligings-niveau achter bij het gemiddelde, aldus criminoloog Jan van Dijk. De minister maakt er werk van en verwacht dat steeds meer woningcorporaties investeren in het renoveren van hun (sociale) huurwoningen waarbij energiebesparend renoveren en het Politiekeurmerk Veilig Wonen hand in hand gaan. Dat biedt kansen voor de gevelindustrie.

Minister Opstelten maakte onlangs bekend dat 110.000 huurwoningen gaan voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) door woningbeveiliging slim te combineren met energiezuinig renoveren. Voor het einde van het jaar zijn de eerste 500 woningen die deze combinatie in zich hebben, opgeleverd. Tot 2020 hebben de corporaties de tijd om de overige woningen van dit keurmerk te voorzien. De minister gaat hiervoor meer samenwerken met bouwbedrijven en woningcorporaties. Hij stelt voor de pilot 125.000 euro beschikbaar om woningbeveiliging ook in de renovatieprocedures mee te nemen. Toch zijn er woningcorporaties die zelf al jarenlang veel doen aan beveiliging van hun sociale huurbestand. Zo ook in Utrecht. Daar bestaat sinds 2008 een samenwerkingsverband tussen gemeente, corporaties en politie om het aantal inbraken te laten afnemen.

Samen schouwen
Bastiaan Staffhorst, manager Strategie en Advies bij de Utrechtse woningcorporatie Mitros, blikt hierop terug: “Voormalig burgemeester Wolfsen heeft veel bereikt en het aantal inbraken nam fors af. Dankzij hem krijgen wij nu ook van de politie informatie over inbraken. Denk aan waar en hoe een inbraak gepleegd is, de modus operandi, zoals insluipen of inklimmen. Bewoners melden een inbraak wel bij de politie, maar niet altijd bij ons. Dankzij dit overzicht kunnen we veel beter maatregelen nemen.”Daarnaast gaan de Utrechtse corporaties elk jaar met de gemeente en de politie door de wijk, de zogenaamde wijkschouw. Staffhorst: “We kijken waar veel inbraken voorkomen en waar de zwakke punten zich bevinden. Dan kunnen we gericht handelen.”

Renovatiesmet keurmerk
Naast deze nauwe samenwerking met gemeente en politie levert Mitros alle nieuwbouwwoningen met PKVW-certificaat op, zoals recent nog het Mariakwartier bij station Overvecht en de nieuwbouw in Leidsche Rijn. Verder streeft zij bij ingrijpende renovaties dit certificaat na. Staffhorst legt uit: “Het wordt dan meegenomen in het renovatieproject. De aannemer krijgt een beschrijving van wat we met het complex willen. Bijvoorbeeld een nieuwe keuken en badkamer, maar ook beveiligingsmaatregelen. In de Bomenbuurt in Ondiep moesten de voordeuren vervangen worden. Dan zorg je dat die nieuwe deur gecertificeerde sloten heeft. Als je toch iets vervangt, doe het dan ook gewoon goed. Niet bij alle grote onderhoudsprojecten lukt het om het certificaat te halen maar uiteindelijk zijn alle woningen in de Bomenbuurt ook op PKVW-niveau gebracht. Voor onze huurders is het belangrijk dat ze een veilig gevoel in hun huis hebben.”

Combinatierenovatie
Ook woningcorporatie Portaal Utrecht heeft ruime ervaring met renovatieprojecten en kent de voordelen van de combinatierenovatie met het Politiekeurmerk. Erwin Schut, projectleider onderhoud en preventieadviseur PKVW van deze corporatie is hier positief over en noemt een voorbeeld: “Bij een project in Hoograven met woningen en complexen uit de jaren vijftig combineerden wij groot onderhoud met het Politiekeurmerk. We pakten daar echt alles aan: van asbest, brandbeveiliging tot dakbedekking en nieuwe keukens. Bij zo'n renovatie kun je de kosten van het keurmerk ook makkelijker dragen. Zo vervingen we in totaal vierhonderd deuren; dat waren voordeuren maar ook de boxgangdeuren. De huurders kregen een volledig nieuwe voordeur met een aangepast kozijn en goedgekeurd hang- en sluitwerk. Bij boxgangen van wooncomplexen met minder dan vijftien bergingen vervingenwe de boxgangdeur in plaats van de boxdeur.” Na deze aanpak van Portaal waren er alleen nog maar inbraakpogingen, geen ervan was geslaagd.

Gecertificeerde onderhoudsmonteurs
Wat het reguliere onderhoud betreft, redt Mitros het niet om elke woning te beveiligen volgens het Politiekeurmerk. “Maar we halen wel de zwakke punten eruit. Bijvoorbeeld door de toegangsdeur van een complex goed te beveiligen en door goede verlichting te monteren,” legt Staffhorst uit. Ook kunnen bewoners op termijn kosteloos een onderhoudsmonteur inschakelen als ze zelf goedgekeurd hang- en sluitwerk willen installeren. Mitros heeft namelijk een aantal monteurs in dienst die een PKVW-opleiding afgerond hebben. Zij kunnen bewoners adviseren over inbraakpreventie. Bovendien is er binnen Mitros een beleidsadviseur belast met inbraakpreventie. Zij voert onder andere overleg met de gemeente en de politie.

Kennis aanwezig
Ook bij Portaal is er kennis over het keurmerk aanwezig. Schut: “Je moet de plannen van aannemers kunnen beoordelen. Dan is het goed als je als woningcorporatie deze kennis in huis hebt. Tip die ik kan geven, is om bij PKVW-projecten niet eerst zelf te gaan kijken wat nodig is, maar dit over te laten aan degene die het certificaat levert. Zeg bijvoorbeeld tegen de aannemer dat je het keurmerk wilt en kies bedrijven die dit kunnen. Als zij met een plan komen, bekijk dan alles wel kritisch. Zo hebben wij tienduizenden euro's kunnen besparen na een discussie of alle balkons wel of niet opklimbaar waren. De aannemer wilde de balkons op de tweede verdieping aan de voorzijde en de eerste verdieping van de achterzijde ook allemaal volgens het PKVW doen; dat was bij dit project uiteindelijk toch niet nodig.

Samenwerken
René Bouman, voormalig projectleider woninginbraken bij de gemeente Utrecht en nu voor een jaar gedetacheerd bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV): “In Utrecht bestrijden de gemeente, politie en de woningcorporaties samen woninginbraken. De woningcorporaties bundelen hun krachten in de Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW). Zij werken ook in een taskforce intensief samen met gemeente en politie. Het gaat deze taskforce om zowel het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor de bestaande bouw, renovatie en groot onderhoud waar dat past, als de nieuwbouw. Het is mooi om te zien hoe samenwerking tot meer veiligheid leidt.” Een voorbeeld: corporaties hebben extra lampen geplaatst. Soms moest de stroom van een openbare lantaarnpaal komen en kon de gemeente hiervoor ingeschakeld worden. Dan merk je de meerwaarde van overkoepelende afspraken dankzij de taskforce.

Adviezen
Bouman: “Als gemeenten iets van corporaties willen, dan moet je zelf ook een inspanning leveren. De samenwerking is zo in balans. Je kunt corporaties vragen om een x-aantal woningen te beveiligen, maar dan moet je als gemeente ook iets doen. Zoals in Utrecht de samenwerking met de politie, de mogelijkheid om als particulier subsidie aan te vragen en het onderhoud van de openbare ruimte.”

Als andere corporaties een dergelijke structurele aanpak willen opzetten zoals in Utrecht, adviseert Staffhorst van corporatie Mitros om het overzicht van de politie te gebruiken: “Zonder dit overzicht zijn maatregelen al snel een schot hagel.” Alleen door samen te werken kun je gericht beveiligen en heeft het ook effect.

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Inschrijven nieuwsbrief