Recycling van houten deuren

Recycling van houten deuren

Bij renovatie- en sloopprojecten gaan jaarlijks vele duizenden hardhouten deuren op de vuilnishoop om uiteindelijk in de verbrandingsoven te eindigen. 

Zonde, want er zit veel herbruikbaar hout in. TNO heeft in een eerste demonstratieproject samen met een aantal bedrijven laten zien hoe deze verspilling op een rendabele manier is terug te draaien. Dubbel winst: voor het milieu en onze bedrijvigheid.

“Het verwerken van hardhouten buitendeuren tot nieuwe deuren, kozijnen of andere producten levert een substantiële reductie van de milieu-impact op, naar schatting 30%, in vergelijking tot verbranden”, vertelt Peter Kuindersma van TNO Innovatiecentrum Bouw. “Het past in onze ambitie afval te zien als grondstof op weg naar een circulaire economie. Dit bespaart houtkap en beperkt transport van hardhout vanuit Azië. Het afval van nu is dus het bouwmateriaal van de toekomst.”

KETEN BIJ ELKAAR GEBRACHT
Voor de eerste proef bracht TNO een groep bedrijven bij elkaar, zoals een houtverwerker, timmerfabriek, deurenfabrikant, afvalverwerker en -sorteerder en een bedrijf dat zich bezig houdt met vastgoedmanagement. Het idee was zoveel mogelijk hout te ‘oogsten’ uit oude deuren en hier hoogwaardige producten van te maken. Dat kunnen behalve deuren ook kozijnen zijn, meubilair of gebruiksvoorwerpen. Buiten de keten is er interesse van een sociaal werkbedrijf, dat het verwerken van geoogst hardhout als een mogelijk nieuwe activiteit ziet.

ROLLEN VERANDEREN
Het initiatief tot het opslaan en verwerken van oude deuren in plaats van verbranden leidde in het samenwerkingsverband al snel tot discussies over ieders rol binnen de keten. Want die verandert in de nieuwe aanpak. Nu gaat bij een sloopproject het afval gelijk naar de verwerker die het sorteert en het hout laat verbranden. Deurfabrikanten nemen bij een renovatieproject de oude deuren mee die hetzelfde lot wacht. De bedoeling is om op termijn alle deuren in Nederland in te zamelen en te verwerken. Wie de verwerking op zich neemt, een houthandel of een timmerbedrijf, is van secundair belang. Behalve hergebruik zijn terugdringen van transport en het creëren van banen extra winstpunten.

NIEUWE VERWERKINGSCENTRA
De proef krijgt in 2018  een vervolg door het inrichten van een fieldlab waar van hardhouten deuren nieuwe producten worden gemaakt. Uiteindelijk moet dat worden opgeschaald naar een aantal verwerkingscentra verspreid over het land, die door middel van een geïndustrialiseerd proces vele deuren zullen verwerken. Die centra zullen doorgaans afvalverwerkers zijn, houtverwerkende bedrijven, timmerfabrieken, houthandel of fabrikanten.

PROCES OPTIMALISEREN
Het transformeren van oude deuren tot nieuwe producten betekent ze ontdoen van onder meer beslag, brievenbussen, sloten of glas. Vervolgens worden ze verzaagd en de verf eraf gehaald. De volgende stap is het vingerlassen en lamineren tot een nieuw halffabricaat.
“We hebben kleinschalig aangetoond dat het technisch en bedrijfseconomisch haalbaar is. Nu gaan we opschalen en het proces optimaliseren. Door gebruik van onder meer sensortechniek kunnen we verwerking en productie efficiënter en kwalitatief beter maken.”

TNO onderzoekt nu ook hoe andere houtstromen, zoals A-/B-hout en snoeiafval, zijn te verwerken tot nieuwe producten. Op termijn hopen we dat deze innovaties en samenwerkingen bijdragen aan industriële processen om zo op grote schaal hout hoogwaardig te verwerken in plaats van te verbranden. Winst voor het milieu én de economie in ons land.

Binnen het project werkt TNO samen met de volgende bedrijven:

Biltz Bouw en Onderhoud, Amsterdam
De Stiho Groep BV, Nieuwegein
Helwig Timmerfabriek B.V., Geleen
Mevo Houtindustrie, Helmond
WEBO, Rijssen
Weekamp Deuren, Dedemsvaart
GP Groot, Alkmaar

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.