Publicatie van de “brancherichtlijn databescherming sluitplansystemen”.

Publicatie van de “brancherichtlijn databescherming sluitplansystemen”.

In de algemene ledenvergadering van 12 april 2023 hebben de leden van de Branchevereniging Hang- en Sluitwerk ingestemd met publicatie van de “brancherichtlijn databescherming sluitplansystemen”.

De brancherichtlijn omschrijft de eisen en procedures die gevolgd moeten worden voor een blijvende bescherming van (persoons)data en gevoelige informatie gerelateerd aan mechanische sluitplansystemen waarbij klant en toepassing gerelateerde data worden verwerkt in het proces van planning, productie, installatie en onderhoud.

Het proces van levering van een sluitplansysteem kan verdeeld zijn over meerdere partijen binnen de keten. Het is daarom van belang dat bij ieder project wordt vastgelegd wie voor welke onderdelen van deze richtlijn verantwoordelijk is.

De brancherichtlijn is gebaseerd op een Europese technische specificatie, die mede op initiatief en met inbreng van de VHS tot stand is gekomen.

De leden van de VHS kunnen met deze richtlijn in samenspraak met hun partners en de bij het sluitplanproject betrokken partijen gemaakte afspraken en verantwoordelijkheden uniform vastleggen. Indien aan alle voorwaarden voldaan wordt, wordt door de VHS een conformiteitsverklaring verstrekt.

Met een conformiteitsverklaring wordt door alle betrokken partijen aangetoond door wie en op welke wijze de dataverwerking in het proces is beschermd en hoe de privacy is geborgd.

De richtlijn is in eerste aanleg vooral van grote meerwaarde voor projecten waarbij de veiligheid en integriteit van het systeem gedurende de levensduur cruciaal zijn. Maar de richtlijn kan er vooral ook voor zorgen dat er door alle partijen op een juiste manier aandacht wordt gegeven aan de bescherming van data en privacy gevoelige informatie.

Download de nieuwe richtlijn via: https://www.vhsbranche.nl/wp-content/uploads/2023/04/VHS-brancherichlijn...
 

Branchevereniging Hang- en- sluitwerk (VHS)
Bezoekadres: Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres: Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Tel.: +31 (0) 79 203 50 15 
E-mail: vhs@federatieveilignederland.nl

Lidmaatschap: Indien u als fabrikant of leverancier van hang- en sluitwerk interesse heeft in het lidmaatschap van de VHS maken wij graag een afspraak met u om in een persoonlijk gesprek de lidmaatschapsvoordelen en -voorwaarden met u door te nemen.

 

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.