Offline systeem met online mogelijkheden

Offline systeem met online mogelijkheden

Elektronisch sluitplan met BUVA blueSmart ideaal voor Het Prinsenkwartier

Bij de ontwikkeling van Het Prinsenkwartier in hartje Brielle werd BUVA homecare systemen gevraagd om mee te denken over het sluitplan. “Wat voor ons begon met de vraag naar een mechanisch sluitplan en de levering van het hang- en sluitwerk, is uitgemond in een compleet elektronisch toegangscontrolesysteem voor het hele complex”, zegt projectbegeleider Ugo Harmsen, die namens BUVA bij de nieuwbouw betrokken was.

Het Prinsenkwartier is een woon-zorgcomplex van ‘Catharina, thuis op Voorne’, waarin 28 psychogeriatrische cliënten wonen, verdeeld over vier groepen. Daarnaast telt het complex 44 seniorenappartementen waar bewoners naar behoefte zorg kunnen inkopen. Deze appartementen worden momenteel echter nog gebruikt door bewoners van het Catharina Gasthuis, een andere locatie van de zorgaanbieder in Brielle, die gerenoveerd wordt.

 Het Prinsenkwartier ligt binnen de historische vestingwallen van Brielle op een steenworp afstand van het centrum.

Uitbreiding
“Aanvankelijk was het sluitplan voor Het Prinsenkwartier voornamelijk mechanisch van opzet. Maar al snel kwam de vraag voor uitbreiding van het plan met extra toegangscontrole voor de toegangsdeuren van het complex. Op ons advies is toen gekozen voor onze blueSmart-oplossing, omdat dat systeem naadloos aansluit op de wensen en eisen in de zorg”, zegt Harmsen. In samenspraak met aannemer Gebroeders Blokland, opdrachtgever Altera en deurenleverancier Berkvens Deursystemen werkten Harmsen en zijn collega’s het elektronische sluitplan vervolgens tot in detail uit. “Bovendien maakt Catharina op andere locaties al gebruik van elektronische toegangscontrole. Weliswaar een systeem van een andere fabrikant, maar zij waren al bekend met de gemakken en voordelen ervan.”

 De toegangsrechten worden op de high performance chip in de blueSmart-sleutel weggeschreven.

De cilinder past in de sparing van een europrofielcilinder en kan daarom eenvoudig in bestaande deuren worden uitgewisseld.

Samenspel
Behalve het sluitplan, kreeg de Barendrechtse leverancier als kennispartner ook de levering van het volledige hang- en sluitwerk van de aannemer gegund. Harmsen: “Naast de BUVA blueSmart-cilinders en kaartlezers hebben we onder meer de reguliere sloten en BUVA FD20 draaideurautomaten voor de binnen- en buitendeuren geleverd. Hierdoor werd een optimaal samenspel geborgd tussen de elektronische toegangscontrole en het hang- en sluitwerk.” Met blueSmart leverde BUVA een offline systeem met één sleutel voor on- en offline kaartlezers, cilinders en elektronische krukken. “Met één softwaresysteem voor die on- en offline componenten. Daarmee beschikt de gebouweigenaar over een flexibel systeem met uitgebreide mogelijkheden.”

Ook voor particulieren
Hoewel elektronische toegangscontrole zich nog steeds vooral op de hoogbouw, utiliteitsbouw en zorgsector richt, ziet BUVA homecare systemen ook op de particuliere markt de vraag opkomen. “Met name voor woningen in het hoge segment groeit die vraag, zij het niet met grote aantallen. Maar we zien dat woningbezitters ook willen profiteren van de combinatie van veiligheid en gemak die elektronische systemen bieden”, aldus Ugo Harmsen. Door met meerdere en verschillende pakketten te werken, kan de leverancier naar eigen zeggen voor ieder project een maatwerkoplossing aanbieden. “Dat is ook wat onze klanten zoeken: een systeem toegespitst op hun organisatie. Of het nu om een bedrijf met honderd medewerkers gaat of een huishouden van vier personen. De flexibiliteit van blueSmart maakt iedere schaal mogelijk”, zegt René Kop.

Vertrouwde sleutel
Een belangrijk voordeel van blueSmart is de sleutel waarmee de cilinders bediend worden. “Vooral voor senioren en psychogeriatrische bewoners voelt het openen en sluiten van een deur met een sleutel vertrouwd. Zij willen in hun beleving zeker weten dat de deur op slot zit en dat ze hem met een sleutel kunnen openen. Dat geeft deze gebruikers een veilig gevoel en dat is – zeker voor deze mensen – erg belangrijk”, zegt René Kop, conceptadviseur van BUVA homecare systemen. Maar de sleutel speelt ook voor de zorgorganisatie een belangrijke rol. “De automatische registratie van wie wel en niet binnen is, biedt veel gemak. Daarnaast kunnen rechten op een sleutel eenvoudig en snel aangepast worden. Zo kan voor bewoners de sleutel zo ingesteld worden dat ze alleen hun eigen appartement en de centrale toegangsdeur kunnen openen.”

Plan per gebruiker
Bij de inrichting van het sluitplan en het toewijzen van rechten van bewoners en medewerkers in het toegangscontrolesysteem bekeek BUVA samen met Catharina, thuis op Voorne per bewoner en medewerker welke gebruikersprofielen nodig zijn. “Bewoners hoeven in de regel alleen de centrale toegangsdeur en de deur van hun eigen appartement te kunnen bedienen”, zegt Harmsen. Maar de toegangscontrole voor begeleiders en verplegend personeel vergt meer aandacht. Deze groep krijgt verschillende autorisaties, afhankelijk van functie en bevoegdheden. “Niet iedere medewerker behoeft toegang tot alle ruimtes. We hebben een plan gemaakt waarbij iedereen bij ingebruikname toegang heeft tot de ruimtes waar hij of zij mag zijn.”

Snel mutaties uitvoeren
Het is die flexibiliteit die elektronisch toegangsbeheer gewild maakt bij steeds meer organisaties en instellingen. “In de zorg groeit de vraag naar elektronisch toegangsbeheer, vooral vanwege de combinatie van flexibiliteit, veiligheid en gebruiksgemak”, zegt Harmsen. “In een zorginstelling moeten bijna dagelijks wel enkele mutaties doorgevoerd worden. Dat moet een organisatie snel en eenvoudig zelf kunnen regelen in het systeem.”
Bijvoorbeeld als een bewoner de sleutel kwijt is of een medewerker geen toegang meer hoeft te hebben tot de ruimte waar medicijnen opgeslagen liggen. Kop: “Dan kan de beheerder van het toegangscontrolesysteem dit snel en eenvoudig veranderen in de database. Met die beheersbaarheid van het eigen systeem worden gebouweigenaren ontzorgd.”

  Om te zorgen dat bewoners zo lang mogelijk de regie over hun leven houden en een optimale vrijheid ervaren, installeerde Avics een uitgebreid dwaaldetectiesysteem voor de 28 psychogeriatrische cliënten.

Vandaalbestendig
Een van de grote voordelen van de blueSmart-cilinders is volgens René Kop dat ze vlakliggend zijn. “Ze hebben geen uitstekende delen en dat maakt de cilinder veilig, minder gevoelig voor beschadiging, gebruiksvriendelijk en vandaalbestendig. Bovendien vormen ze esthetisch gezien een mooie oplossing voor nagenoeg iedere deur en zijn ze klasse 3 inbraakwerend.” Ook zijn de cilinders moeiteloos in bestaande situaties te plaatsen zonder aanpassing aan de deur. “Onze cilinder past in de sparing van een europrofielcilinder en kan daarom in bestaande situaties eenvoudig worden uitgewisseld. Dus als een gebouwbeheerder wil overstappen van een mechanisch sluitplan naar een elektronische oplossing is dat met blueSmart in een handomdraai geregeld.”

Virtueel systeem
In Het Prinsenkwartier spelen de centrale toegangsdeuren een sleutelrol in het toegangscontrolesysteem. Kop: “Het is een virtueel systeem waarbij de data op de high performance chip in de sleutel wordt weggeschreven. Bij het aanbieden van de sleutel aan de kaartlezer bij de centrale toegangsdeur, worden automatisch de nieuwe rechten aan de sleutel toegewezen.” Dat waarborgt volgens Kop en Harmsen de veiligheid. “Voor bewoners, voor medewerkers en voor de instelling. Het systeem biedt de mogelijkheid om snel in te grijpen als dat nodig is – of er nu een sleutel direct geblokkeerd moet worden of een medewerker snel een ruimte in moet waartoe hij of zij normaal gesproken geen toegang heeft.”

Veiligheidscertificaat
Behalve veilige toegangscontrole, biedt blueSmart ook de zekerheid dat de gegevens die in het toegangscontrolesysteem verwerkt worden goed beveiligd zijn. Kop: “Ieder project wordt individueel ingericht en op maat gemaakt. Inclusief de hightech 365 bits encrypted beveiliging. Daarmee kunnen we voor ieder systeem een eigen veiligheidscertificaat bieden.” Het unieke gecodeerde systeem per klant, kan niet gecombineerd worden met andere systemen. Harmsen: “Wel is het koppelbaar met gebouwbeheersingssystemen, liftsturingen en bijvoorbeeld reserveringsystemen zonder dat de databeveiliging in gevaar komt.” BUVA heeft er volgens Kop bewust voor gekozen om voor blueSmart geen open communicatie te gebruiken. “Dat doen veel concurrenten wel, maar wij houden ons systeem gesloten. Bovendien is de software voor beheerders alleen toegankelijk na dubbele verificatie. Dat, in combinatie met gecodeerde opslag en overdracht van gevoelige toegangsgegevens stelt ons in staat maximale veiligheid te garanderen.”

Online functies
Hoewel blueSmart een offline elektronisch systeem is, zijn aan de componenten ervan wel online functies te koppelen. “Zo kan een zorgmedewerker die plotseling van de ene naar de andere locatie moet, onderweg per mail toegang tot die locatie krijgen. Op de locatie aangekomen krijgt de medewerker via een link in de mail en via bluetooth de rechten op de sleutel bijgeschreven. Met name voor thuiszorg is dat handig.” Voor de 44 seniorenappartementen in Het Prinsenkwartier, die na de renovatie verhuurd zullen worden, zijn de blueSmart-cilinders volgens Harmsen en Kop ook ideaal. “De huurders van deze appartementen kunnen straks zorg inkopen. Zij kunnen dan zelf de zorgmedewerkers toegang verlenen tot hun appartement. Bijvoorbeeld door een tijdslot in te stellen waarbinnen de betreffende medewerker met diens sleutel binnen kan komen om te helpen bij het aankleden of andere zorg te bieden. En vanzelfsprekend kan in geval van nood snel ingegrepen worden en directe toegang tot het appartement toegewezen worden.”

Het Prinsenkwartier: moderne dementiezorg
Gelegen binnen de historische vestingwallen van Brielle werd vorig jaar Het Prinsenkwartier in gebruik genomen. Het woonzorgcomplex biedt dementiezorg en seniorenhuisvesting volgens de nieuwste standaarden. Om te zorgen dat bewoners zo lang mogelijk de regie over hun leven houden en een optimale vrijheid ervaren, heeft Avics, leverancier van zorgtechnologie, een uitgebreid dwaaldetectiesysteem geïnstalleerd voor de 28 psychogeriatrische cliënten. Voor alle overige deuren, waar bewoners geen toegang toe hebben, is gekozen voor het elektronische BUVA blueSmart toegangscontrolesysteem.

Gebruiksklaar opgeleverd
Het toegangscontrolesysteem en sluitplan dat BUVA voor Het Prinsenkwartier heeft gemaakt, werd gebruiksklaar opgeleverd. Harmsen: “Dat doen we met ieder project, ongeacht of het een groot of klein sluitplan betreft. Door te investeren in de voorbereiding en samen met de eindgebruiker alle gebruikersprofielen al vooraf te definiëren, kunnen we het hele systeem werkend opleveren. Dat is voor alle partijen prettig.” Na die oplevering kan het systeem vervolgens getest worden. “Dat kan de aannemer doen of de uiteindelijke gebruiker. Soms lopen we dan nog tegen zaken aan die de klant net nog even anders wil. Dat kunnen we dan aanpassen voordat de gebruikers er definitief intrekken. Bovendien kunnen we dan de systeembeheerder of huismeester ook alvast opleiden.”

Het Prinsenkwartier, Brielle
Realisatie bouw
2019-2020
Architect HFB
Opdrachtgever Altera Vastgoed N.V.
Ontwikkelaar Gebroeders Blokland
Bouwer Gebroeders Blokland
Huurder zorggroep Catharina, thuis op Voorne
Installateur Klimaat Service Holland
Toegangscontrole, hang- en sluitwerk en ventilatie BUVA homecare systemen www.buva.nl

 

Tekst Geert Hilferink  Beeld BUVA, Gebroeders Blokland

Dit artikel staat in de Raam en Deur editie 2-2021 in de rubriek "Toegangscontrole". 

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.