Nieuwe afdeling Area Sales bij HAUTAU

Nieuwe afdeling Area Sales bij HAUTAU

Een van de meest gebruikte materialen vandaag de dag is aluminum; hoogwaardig en tijdloos en toegepast profielen. Het geeft elk gebouw een onmiskenbare en esthetische flair. Met de hoogkwalitatieve metalen profielen kunnen individuele en karakteristieke gevels flexibel gepland en vormgegeven worden. Voorbeelden voor opvallende gebouwen van metalen profielen zijn er genoeg. 

Voor een modern en technisch doorontwikkeld profiel isveel te zeggen, maar een gebouw moet wel openingsmogelijkheden hebben. Net als bij de conventionelere gebouwen, willen de gebruikers en bewoners van gebouwen met een metalen gevel ook hun deuren, ramen en bovenramen kunnen openen voor frisse lucht en ventilatie. En ze willen het gebouw uiteraard ook gewoon kunnen verlaten.

Hierbij is een rol voor HAUTAU weggelegd. HAUTAU is expert op het gebied van beslagoplossingen en gebouwautomatisering rondom het raam en biedt profielfabrikanten en metaalbouwers een breed vermogens- en productspectrum. HAUTAU heeft voor elke vraag een oplossing: het bedrijf werkt samen met de profielfabrikant aan een optimale oplossing. Al tijdens de ontwikkelingsfase van een nieuw profiel worden de specialisten van HAUTAU erbij gehaald. Dankzij de knowhow uit beide expertisegebieden is het resultaat een technisch hoogontwikkeld profiel. Profiel en beslag worden synergetisch samen ontwikkeld en kennis wordt gebundeld.

Dankzij het precies passende profiel in het beslag kan de metaalbouwer vrij kiezen uit constructies, zonder dat hij bij het openingstype tegen beperkingen aanloopt. Hij beschikt over exact op elkaar afgestemde systemen die ook bij latere gebruikers geen wens onbeantwoord laten. Aangezien deze samenwerking veel competentie, inlevingsvermogen en vooral vertrouwen vereist, heeft HAUTAU speciaal hiervoor een eigen afdeling in het leven geroepen. Op de afdeling Area Sales is momenteel een team van drie personen als contactpersoon werkzaam onder leiding van Heinrich Schwab om internationale systeemfabrikanten te woord te staan.

Waarom zijn we met de afdeling Area Sales gestart?
Veel profielfabrikanten en metaalverwerkers werken graag samen aan projecten met HAUTAU. Project- en objectgebaseerd werken vereist echter meer begeleiding en loopt vaak over een langere periode dan de regelmatig terugkerende samenwerking met de bouwbeslagspecialist. Meestal gaat het daarbij om individuele speciale ontwerpen. Zo komt de fabrikant van metaalprofielen naar ons toe als hij met de nieuwe ontwikkeling van een profiel bezig is. De samenwerking met metaalverwerkers of gevelbouwers begint al in de aanbestedingsfase en eindigt pas als het object sleutelklaar is.

Wat is nieuw voor de klanten en van welke voordelen heeft hij profijt?
Op de afdeling Area Sales hebben we de medewerkers voor het systeemwerk gebundeld. De betreffende partner heeft daarmee een altijd vaste contactpersoon. Deze medewerker begeleidt hem gedurende het hele project. Continue communicatie en uitwisseling van relevante informatie is voor beide zijden onontbeerlijk. De intensieve begeleiding maakt van beide partijen een geroutineerd team dat het project tot in het detail kent. De wegen zijn kort en de technische begeleiding is veelomvattend en flexibel. Indien nodig ondersteunt onze systeemadviseur ter plaatse. Internationaal werkende systeemwerkers worden centraal door ons begeleid. Zo kunnen we informatie over oplossingen doorgeven die we bijvoorbeeld in een ander land al succesvol hebben uitgewerkt. De markt wordt transparanter. De klant profiteert van onze ervaringen en van onze omvangrijke vakspecialistische knowhow.

Welk land is bijzonder interessant?
In Duitsland werken we zeer intensief samen met fabrikanten van gebouwschillen en gevels. Aangezien veel systeemhuizen ook in België staan, zijn we in dit land eveneens zeer actief en aanwezig. Zo hebben we met Joost Matthys een technicus en systeemadviseur en met de firma Hoberg een competente vertegenwoordiging ter plaatse die snel en flexibel kunnen reageren.

Welke conclusie kan worden getrokken?
Om gedurende langere tijd succesvol samen te werken, is een wederzijdse en intensieve uitwisseling onontbeerlijk. En daarvoor is openheid en vertrouwen nodig. Succes voor beide zijden is een vanzelfsprekend gevolg.

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.