NBvT ziet prijsverhoging houten bouwproducten als onvermijdelijk.

NBvT ziet prijsverhoging houten bouwproducten als onvermijdelijk.

“Innovaties toekomstgerichte producten vragen investeringen”

Innovaties en toekomstgerichte ontwikkelingen vragen extra investeringen van de timmerindustrie. De enorme druk op de prijzen in de afgelopen jaren en de extra investeringen uit het eigen vermogen om de crisis het hoofd te bieden, maken dat de benodigde financiële ruimte er vaak niet meer is bij de timmerindustrie. Aan prijsverhogingen valt dus ook niet meer te ontkomen”, aldus Hans Zwaanenburg, directeur van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT).

“Innovaties toekomstgerichte producten vragen investeringen”

Innovaties en toekomstgerichte ontwikkelingen vragen extra investeringen van de timmerindustrie. De enorme druk op de prijzen in de afgelopen jaren en de extra investeringen uit het eigen vermogen om de crisis het hoofd te bieden, maken dat de benodigde financiële ruimte er vaak niet meer is bij de timmerindustrie. Aan prijsverhogingen valt dus ook niet meer te ontkomen”, aldus Hans Zwaanenburg, directeur van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT).

Het nieuwe bouwen, zoals het ook wel genoemd wordt, vraagt een andere rol van de timmerbranche met haar secties Kozijnen, Binnendeuren, Buitendeuren, Trappen, Houtskeletbouw (VHSB) en Toelevering. Het volstaat dan ook niet meer om enkel een product te leveren. Steeds meer wordt van deze industrie verwacht dat zij in de ontwerpfase kennis inbrengt en meedenkt over efficiënte en duurzame oplossingen. De timmerbranche wordt met haar secties steeds meer een partner in het proces.

Meest rendabele oplossingen
De markt wordt almaar inzichtelijker, waardoor de timmerindustrie en de eindgebruiker steeds dichter bij elkaar komen. Voor de eindgebruiker worden exploitatiekosten van een woning steeds meer van doorslaggevend belang, waardoor de laagste prijs minder bepalend wordt. De trend is, dat wordt gekozen voor de economisch meest rendabele en duurzame oplossing en dat zal in de toekomst steeds meer gebeuren. “Een duurzaam en onderhoudsarm product levert namelijk in de exploitatiefase een aanzienlijk hogere kostenbesparing op dan een lage(re) inkoopprijs”, aldus Zwaanenburg.

Andere aanpak
Maar deze manier van ondernemen vraagt een andere aanpak, weet Zwaanenburg: “Producenten en toeleveranciers worden ketenpartners, die niet alleen een product leveren, maar vanaf de ontwerpfase kennis en ervaring inbrengen. Dat vraagt niet alleen intensieve samenwerking tussen partijen, maar ook “innovatieve en financiële” inspanningen voor het ontwikkelen van gevraagde onderhoudsarme en levensloopbestendige houten producten en systemen.

Gevolgen van de economische crisis
Voldoende financiën zijn er alleen maar, als de producent ook een adequate beloning krijgt voor zijn prestatie. Het negeren daarvan schaadt de continuïteit van de bedrijven en belemmert investeringen in de innovatie. De afgelopen jaren konden deze kosten niet worden doorberekend. Sterker nog: tijdens de economische crisis moesten ondernemers alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. Terwijl aan de inkoopkant de kosten, zoals lonen, grondstoffen en euro / dollar koersen wel stegen, konden deze niet worden doorberekend in de prijzen. Laat staan dat er nog iets berekend kon worden voor innovatie.“ Ondernemers moesten vaak hun eigen vermogen aanspreken om het hoofd boven water te houden, of zagen hun vermogen door waardevermindering van het onroerend goed aanzienlijk slinken. Daardoor voldoen steeds minder bedrijven aan de gevraagde solvabiliteitseis van financiële instellingen.

Noodzakelijke prijsverhoging
“Ondanks dat de bouw aantrekt, is het ook nu nog vaak onvoldoende mogelijk om deze kosten door te berekenen”, aldus Zwaanenburg: Willen we als timmerindustrie echter meedenken over nieuwe ontwikkelingen en toekomstgerichte innovaties doen, die absoluut noodzakelijk zijn om ook in de toekomst het houten bouwproduct een gezonde positie in de markt te geven, dan zijn prijsverhogingen van zo’n 8% (6% ter compensatie van grondstof en 2% voor innovatie) onontkoombaar. Deze prijsverhogingen zijn geen kwestie van prijspolitiek of prijsopdrijving, maar pure noodzaak om naar de toekomst gekeken innovaties te blijven verrichten en duurzame producten te blijven ontwikkelen die van ons als timmerindustrie worden gevraagd”, aldus Hans Zwaanenburg.

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Inschrijven nieuwsbrief