Na inbraak besteedt men ruim 650 euro aan beveiliging

Na inbraak besteedt men ruim 650 euro aan beveiliging

Inbraken behoren nog steeds tot de zogenaamde ‘High Impact Crimes’. 

Na een inbraak of zelfs maar een poging daartoe, zit de schrik er meestal goed in. Bijna drie op de vier mensen nemen daarom binnen twee weken maatregelen en besteden daaraan gemiddeld ruim €650, variërend van een paar tientjes tot vele honderden of zelfs enkele duizenden euro’s.

Mensen met een huurwoning geven gemiddeld ruim €350 uit aan beveiligingsmaatregelen; koophuisbezitters doen daar gemiddeld nog bijna €500 bovenop. “Dat verschil zit hem vooral in het feit dat de verhuurder het vervangen van sloten op voor- en achterdeur vaak niet toestaat. Huurders zoeken het daarom eerder in het beter letten op het goed afsluiten van deuren en ramen”, aldus Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken.

Achteraf spijt
Twee op de vijf deelnemers, die zelf in de afgelopen vijf jaar een inbraak of poging daartoe hebben ervaren,  zouden veel eerder maatregelen getroffen hebben als zij de impact van de inbraak op henzelf en hun gezinsleden hadden kunnen voorzien. Zo blijkt uit recent onderzoek* van de stichting. Een kwart geeft zelfs aan dat er momenten zijn geweest dat zij niet meer in hun huis wilden blijven wonen omdat ze zich er niet veilig meer voelden. Drie procent verhuisde zelfs daadwerkelijk om die reden na de inbraak(poging). Bijna driekwart geeft aan de emotionele gevolgen van de inbraak(poging) flink te hebben onderschat en nog maanden nare gevolgen te hebben ondervonden.

Last
Bijna een op de vijf heeft daar zelfs na een jaar of langer nog last van. En bijna een kwart zegt er altijd last van te zullen blijven ondervinden. Staal hierover: “Bij de emotionele gevolgen van een inbraak moet je denken aan slaapproblemen als niet goed in slaap kunnen komen, onrustig slapen, nachtmerries of bij elk geluidje wakker worden. Maar ook overdag heeft men er last van, denk daarbij dan aan angst om thuis te komen, schrikken van een vreemd geluid of nerveus en neerslachtig zijn.” Slechts een kwart van de deelnemers aan het onderzoek zegt geen nare emotionele gevolgen te hebben gekend na de inbraak.

Meer informatie
De stichting heeft op haar website de ‘Inbraak Preventie Check‘ geplaatst, waarmee aan de hand van het klikken op foto’s de eigen situatie makkelijk in kaart te brengen is. Ook kan een folder met veel informatie worden gedownload. Staal vervolgt: “Zo weet je dus snel wat je kunt doen om het risico op een inbraak te verkleinen. Al besteedt men gemiddeld ruim €650 na een inbraak, toch kunnen eenvoudige, niet te dure,  maatregelen ook al heel effectief en afschrikwekkend zijn. Soms is het vervangen van het beslag op je achterdeur bijvoorbeeld al voldoende, dan ben je voor pakweg €60-80 klaar. De inbreker kiest vaak al snel voor een makkelijker doelwit verderop.”

Noodzaak blijft
Ondanks dat de inbraakcijfers in 6 jaar tijd ruim gehalveerd zijn (van 91.000 in 2012 naar 45.000 in 2018) is het volgens Staal nog steeds nodig om blijvend aandacht te besteden aan inbraakpreventie. Staal: “De impact van een inbraak blijft onverminderd groot. Mensen denken vaak: ‘dat gebeurt mij niet’. In meer dan de helft van de gevallen blijkt echter dat ook hun voor- en achterdeur binnen een paar minuutjes open te breken zijn. Elke inbraak is en blijft er een te veel. Daarom blijven we als stichting hameren op het goed beveiligen van de eigen woning. Nu alleen nog wat meer aandacht daarvoor van de bewoner.”

Dit jaar de tiende Nationale Inbraakpreventie Weken

De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken is een publiek-private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie en hen aan te moedigen om zelf maatregelen te nemen. En zo bij te dragen aan de doelstelling van het ministerie van Justitie en Veiligheid om het aantal inbra­ken en inbraakpogingen substantieel te blijven verlagen. De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in mei/juni en in november/december, dit jaar al weer voor de tiende keer. Partners in de stichting zijn de bedrijven Assa Abloy, Zo Veilig en Yale in nauwe samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars. Kijk voor meer informatie over o.a. inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl

(*onderzoek onder 613 huishoudens in maart 2019)

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.