Kwaliteitsborging toont zelfkritische sector.

Kwaliteitsborging toont zelfkritische sector.

Heldere normering kunststof profielen en kozijnen maakt kwaliteit inzichtelijk.

Met de introductie van het nieuwe VKG Keten Keurmerk laat de branchevereniging zien dat de sector actief werkt aan de borging van kwaliteit. Dit keurmerk biedt immers de garantie aan de consument – maar ook aan andere schakels binnen de keten – dat aan strenge eisen wordt voldaan en dat er aan het eind van die keten kwaliteit geleverd is. Maar er zijn meer keurmerken, normen en certificaten waaraan de branche moet – en wil – voldoen.

Wie op internet een rondje langs fabrikanten en leveranciers van kunststof gevelelementen en kozijnen maakt, ziet al snel dat keurmerken en CE-markeringen graag ingezet worden als marketinginstrument. KOMO, Kiwa, SKG, CE en NEN …; zomaar een aantal namen en logo’s die veelvuldig voorbijkomen. Zo wijdt Pronk Kozijnen in Den Haag een complete pagina aan ‘Keurmerken’ met daarop uitgebreide informatie over de verschillende certificeringen, markeringen en keurmerken waarover het bedrijf beschikt. Als aantoonbaar bewijs dat kwaliteit hoog in het vaandel staat. “Een consument wil zeker weten dat de investering die hij doet een verantwoorde is. Dus dat er gebruikt wordt gemaakt van goed materiaal, dat er goed en netjes gewerkt wordt en dat – in het geval er iets gebeurt – hij of zij terug kan vallen op goede service en garantie”, zei VKG-directeur Albert Zegelaar eerder dit jaar over het gepresenteerde VKG Keten Keurmerk. Dit keurmerk is eigenlijk een overkoepelend keurmerk omdat het de complete markt (van productie tot eindcontrole op de montage en plaatsing) keurt en vastlegt.

Internationale eisen
Voor alle fabrikanten, leveranciers en verwerkers van kunststof profielen, kozijnen en gevelelementen geldt in de basis dezelfde Europese normering: de Europese norm EU 12608-1. Daarin staat beschreven waaraan een kunststof profiel moet voldoen. Tevens staan testen beschreven die volgens Europese standaarden uitgevoerd moeten worden om te bepalen of de kunststof producten voldoen aan de norm en gecertificeerd mogen worden.
Als internationaal producent van kunststof profielen voldoet ook Deceuninck aan zowat alle certificeringen en keurmerken. “Dat komt omdat we in de meeste landen waarin we actief zijn te maken hebben met aanvullende regelgeving en aangescherpte normen voor onze producten en de verwerking daarvan”, zegt Mark Vreugdenhil, projectadviseur Nederland van Deceuninck. “Daarom voeren wij naast de Nederlandse keurmerken en certificaten ook die voor bijvoorbeeld de Franse, Belgische, Spaanse, Duitse en Engelse markten.”

NEN
In Nederland zijn de Europese normen aangevuld met nationale normen die door de Normcommissie Ramen en Deuren zijn opgesteld. Deze commissie richt zich op “beïnvloeding van Europese normering om zo het Nederlandse kwaliteitsniveau op peil te houden of zelfs te verhogen”. Tevens probeert deze commissie de belangen van de gehele keten te behartigen en de afstemming van Europese regels en normen te optimaliseren.
NEN is vertegenwoordigd in een Europese commissie die geldende normen en certificering continu toetst en – indien nodig geacht – aanpast. Door de directe link met die Europese commissie kan de Nederlandse Normcommissie ook toetsen of voorgestelde wijzigingen werkbaar, haalbaar en wenselijk zijn. In de Normcommissie zit een brede vertegenwoordiging vanuit de sector die ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten houdt. Van (bouw)regelgeving tot productinnovaties. Vervolgens wordt bekeken of eventuele ontwikkelingen moeten leiden tot aanpassing van de gestelde normen. In het geval van kunststof kozijnen heeft de markt te maken met de Europese norm EN 12608-1. Die is in Nederland aangevuld met drie beoordelingsrichtlijnen. BRL 0702, BRL 0703 en BRL 0709. De eerste twee hebben – grof gezegd – betrekking op de fabricage van profielen en de montage van die profielen tot kozijnen, BRL 0709 ziet toe op de daadwerkelijke plaatsing van een kozijn op een project.

Verbindingen
Mark Vreugdenhil: “Als het gaat om de productie van profielen is er de laatste jaren heel wat gewijzigd. Deceuninck heeft hiertoe de unieke Linktrusion-technologie ontwikkeld, een technologie waarmee de versterkingswijze van pvc profielen helemaal opnieuw werd uitgevonden. Met Linktrusion worden verschillende technieken en materialen - pvc, continue structurele glasvezels, staaldraden, foam,... - gecombineerd om voor elke type toepassing de ideale productconfiguratie samen te stellen.” Ook het verwerken van de profielen tot een kozijn en de uiteindelijke plaatsing of montage van kunststof kozijnen op de bouwplaats zijn sterk geëvolueerd. Zo worden tegenwoordig veel profielen deels aan elkaar gelast. “Dat heeft ervoor gezorgd dat de normen voor de productie van de kozijnen zijn aangepast. De eisen die gesteld werden aan de sterkte van de verbindingen moesten bijvoorbeeld worden veranderd en vastgelegd. En de testen voor de normering vanzelfsprekend ook.” De opmars van luchtdicht bouwen en ‘nul op de meter’ heeft eveneens gevolgen voor de normering en certificering van kunststof kozijnen en gevelelementen. Isolerende eigenschappen van het materiaal, naadloze plaatsing van de kozijnen in de gevel en het vastleggen van dit hele proces worden steeds belangrijker. Zeker met de Wet kwaliteitsborging op komst waarin aantoonbaar gemaakt moet worden welke kwaliteit is geleverd in iedere stap van de keten.

Bewustwording
In een markt waarin veel cowboys actief zijn, is het van belang om als professionele sector te communiceren dat je kwaliteit levert. “Met een ketenkeurmerk zoals VKG dat gepresenteerd heeft, bescherm je particulieren en professionele afnemers. Dat is nodig omdat je anders nooit kunt garanderen dat een A-kwaliteit kozijn ook A-kwaliteit presteert. Bijvoorbeeld doordat degene die het kozijn plaatst slecht werk levert. Daarom werken wij ook alleen maar samen met KOMO-gecertificeerde partners. Van de leveranciers van ramen die in onze kozijnen gaan tot en met de monteur die het kozijn plaats. Alleen zo kunnen wij kwaliteit waarborgen”, aldus Mark Vreugdenhil.

KOMO
Fabrikanten, producenten en leveranciers van kunststof kozijnen die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen, kunnen een KOMO-certificaat aanvragen. Onafhankelijk onderzoekers van Kiwa en SKG-IKOB onderwerpen de producten aan een uitgebreide screening om te testen of inderdaad voldaan wordt aan de normen. Als dit het geval is wordt het KOMO-certificaat toegekend.Elementen, waaronder kunststof kozijnen, die aan de eisen van BRL 0702, 0703 of 0709 voldoen, kunnen een KOMO-certificaat krijgen en voldoen daarmee aan het Bouwbesluit. De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk conform het Bouwbesluit opgeleverd wordt. Deze certificering is dus meer dan een marketinginstrument.

Verwarring CE-prestatieverklaring
Veel consumenten, maar ook professionals, denken dat een product met daarop een CE-prestatieverklaring certificering veilig en kwalitatief goed is. Maar schijn bedriegt, zo waarschuwt Mark Vreugdenhil, projectadviseur Nederland van Deceuninck. “Vaak kijken mensen naar de sticker en als ze de letters CE zien, is het voor hun gevoel in orde. Maar een CE-prestatieverklaring bestaat uit een lijst van klasseringen of prestaties die zijn opgelegd in de overeenkomstige geharmoniseerde norm. Voor een CE-prestatieverklaring hoef je alleen maar de prestaties te declareren waarvan er in een bepaald land in de Europese Unie en EEA-landen (European Economic Area) een eis bestaat. Voor elk land moeten de specifieke eisen voor elke toepassing gekend zijn en getoetst worden ten opzichte van de prestatieverklaring. Het zegt dus maar in beperkte mate iets over de kwaliteit als geheel.”

BRL 0702
Producenten en verwerkers van kunststof kozijnen hebben voor de Nederlandse markt te maken met drie beoordelingsrichtlijnen, naast de Europese norm EU 12608-1 waaraan ze moeten voldoen. In de keten van productie tot en met montage op de bouwplaats is BRL 0702 de eerste. Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor systeemleveranciers en fabrikanten van kunststof gevelelementen. Certificering voor deze richtlijn ziet toe op de productie van profielen van ongeplasticeerd PVC, waarbij de productie van begin tot eind wordt gecontroleerd – dus van grondstoffen die de fabriek binnenkomen tot de producten die de fabriek verlaten. Daarnaast worden in externe laboratoria testen gedaan op aspecten zoals weerstand tegen slag of stoot, materiaaleigenschappen en kunstmatige veroudering.

BRL 0703
Beoordelingsrichtlijn 0703 is van belang voor fabrikanten van kunststof gevelelementen en profielleveranciers. Binnen deze BRL wordt de productie en verwerking van kunststof gevelelementen getest en de kwaliteit daarvan gewaarborgd. Naast de ingangscontrole van de profielen wordt binnen de beoordeling voor deze BRL ook gekeken naar de aanwezigheid en hoedanigheid van de productiemachines, de kalibratiestatus van de meet- en testmiddelen, het daadwerkelijke productieproces en het eindproduct. Jaarlijks wordt vervolgens minimaal één gevelelement gecontroleerd op sterkte, stijfheid, luchtdoorlatendheid en waterdichtheid. Deze testen vinden plaats met behulp van een proefkastkeuring.

BRL 0709
Deze BRL richt zich op de montage van kunststof gevelelementen. Opslag en transport, aansluitdetails, toegepaste materialen, de daadwerkelijke montage van onderdelen in een project en interne kwaliteitscontrole zijn belangrijke elementen in de certificering binnen deze beoordelingsrichtlijn. Daarnaast wordt toegezien op de verplichte registraties. Bedrijven die deze voor deze BRL gecertificeerd zijn, worden regelmatig door inspecteurs van Kiwa gecontroleerd. Deze inspecteurs kijken op verschillende projecten of het werk conform de eisen van BRL 0709 wordt uitgevoerd.

Dit artikel staat in de rubriek 'Kwaliteitsborging & normering' in de Raam en Deur editie 5-2018.

Tekst Geert Hilferink Foto’s Deceuninck

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief