Kunststof kozijnen VEKA 100 procent recyclebaar.

Kunststof kozijnen VEKA 100 procent recyclebaar.

Veka mag als eerste Europese leverancier van kunststof kozijnen het VinylPlus productlabel aan een flink aantal van zijn producten hangen. 

VinylPlus is een initiatief op vrijwillige basis van de gehele kunststofsector. Deze houdt daarmee de Europese en nationale beleidsmakers een spiegel voor.

Pvc heeft – al dan niet terecht – lange tijd de weinig benijdenswaardig reputatie gehad een van de meest milieuonvriendelijke materialen te zijn. Anno 2018 is dat wel even anders. Die ommezwaai is met name te danken aan de branche zelf door in te zetten op een bepaalde eigenschap van het kunststof, namelijk de 100 procent recyclebaarheid van zuiver pvc.

Ook de leveranciers van kunststof kozijnen delen in die eer. Al in 1995 is via het zogenaamde VKG-initiatief een start gemaakt met de inzameling van kunststof kozijnen en inmiddels slaagt men erin – aldus de branche – om 95 procent van dat sloopafval weer te verwerken tot grondstof voor nieuwe kozijnen. Maar hoe weet je zeker dat het de individuele producent van pvc-producten ernst is met zijn groene bedoelingen? Aan die onzekerheid maakt VinylPlus nu een einde door de ontwikkeling van een keurmerk en een productlabel.

350 jaar
Een van eerste producenten van kunststoffen kozijnprofielen die het productlabel in ontvangst heeft mogen nemen is het Duitse Veka (zie ook raamendeuronline.nl, branchenieuws, 08-05-2018). Het bedrijf kent ook een Nederlandse vertegenwoordiging. Adriaan Hakkert leidt het Nederlandse verkoopkantoor in het Gelderse Heesselt. Hij is enthousiast over het keurmerk dat zijn Duitse chef en ceo van Veka, Andreas Heartleif in ontvangst mocht nemen tijdens de Fensterbau Frontale in Neurenberg. Hakkert: “Het is het resultaat van 25 jaar inspanning op het gebied van duurzaamheid, want in 1993 zijn we gestart met Veka Umwelttechnik. Inmiddels beschikken we over drie recyclefabrieken in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië, die oude kozijnen aannemen van sloopbedrijven en in Europa opererende afvalinzamelaars. In Nederland is dat met name Kras Recycling in Volendam. Daar hebben ze een speciale lijn opgezet voor het inzamelen en sorteren van kunststoffen. De kunststofkozijnen gaan van daaruit naar onze verwerkingsunits in Duitsland of Frankrijk. En dat zijn in alle gevallen kunststofkozijnen van zuiver pvc.
In onze recyclefabriek worden de kozijnen gehakseld en de kunststof gescheiden in wit en gekleurd pvc. Van de witte fractie worden nieuwe witte profielen gemaakt en van de gekleurde fractie maken we kernen voor gekleurde profielen. Dat kan zeker vijf tot zeven keer herhaald worden. Pvc-kozijnen gaan op die manier makkelijk 350 jaar mee. Dat kun je van weinig materialen zeggen.”

Eén keer opwarmen
Ook in het productieproces voor profielen uit nieuw pvc zijn stappen gezet waardoor de ecologische footprint kleiner geworden is. “We kunnen nu vanuit de poedervorm door één keer opwarmen direct profielen produceren. Vroeger maakte je door opwarming eerst korrels van de poeder om de korrels aansluitend nogmaals op te warmen voor de productie van de profielen. Dat was energie-intensief.”

Opdrachtgever en eindgebruiker
Het enthousiasme van Adriaan Hakkert over VinylPlus is mede ingegeven door de circulaire ontwikkelingen in de markt. “Die tendens is niet meer te stoppen. Het wachten is op de eerste bestekken waarin het VinylPlus keurmerk van de toegepaste materialen verlangd wordt. Wij zijn er helemaal klaar voor.” 
Circulair denken schudt de rollen van de traditionele partijen in de bouwkolom stevig door elkaar, zegt Hakkert. “De opdrachtgever wordt leverancier van waardevolle grondstoffen. Wat betekent dat precies? En hoe moet je dat waarderen? Kun je daar prijstechnisch iets mee? Dat zijn allemaal vragen die een rol gaan spelen in bijvoorbeeld de concurrentiepositie. Wie in staat is de circulariteit van zijn product te kapitaliseren heeft in de nabije toekomst een belangrijk voordeel ten opzichte van zijn collega-concurrent.”
Veka kan voor de VinylPlus gecertificeerde kozijnprofielsystemen Softline 70, 76 en 82 (AD, MD en NL) aan opdrachtgevers en eindgebruikers in ieder geval de garantie afgeven dat ze een ‘groen’ product in handen krijgen. De profielmaterialen zijn duurzaam ingekocht, het aandeel gerecycled pvc is hoog, de productie is energie-geoptimaliseerd en de profielsystemen voldoen aan de nieuwste isolatie-eisen.

Productlabel
Onder de paraplu van VinylPlus heeft de Europese pvc-industrie de verplichting op zich genomen om in 2020 800.000 ton pvc per jaar te recyclen. De kunststof-kozijnenindustrie neemt hiervan zo’n 200.000 ton voor haar rekening. Het VinylPlus-productlabel is een belangrijk middel voor individuele ondernemingen om zich op het ‘circulaire vlak’ te onderscheiden. Het concept is mede ontwikkeld door het geaccrediteerde Zweedse Sustainability Institute TNS (The Natural Step).
Bedrijven die het VinylPlus-productlabel willen verwerven moeten aan strenge eisen voldoen. Onafhankelijke derden toetsen de eisen door middel van externe audits. daarbij is de gerenommeerde Britse organisatie BRE betrokken, die het vermaarde BREEAM-beoordelingssysteem voor het classificeren van de duurzaamheid van gebouwen heeft ontwikkeld.

Appèl richting beleidmakers
Al in 2011 heeft de Europese pvc-industrie met VinylPlus, waartoe ook de producenten van kunststof kozijnen behoren, een ambitieuze nieuwe reeks doelstellingen voor duurzame ontwikkeling tot het jaar 2020 bekendgemaakt. Het initiatief is een vervolg op Vinyl 2010, een manifest van de pvc-industrie dat voor de periode 2000 tot 2010 de duurzame productie van pvc stimuleerde. Vinyl 2010 wordt alom beschouwd als een goed voorbeeld van zelfregulering van een sector die geleid heeft tot concrete resultaten. Een belangrijke mijlpaal was de inzameling en recycling van ruim 250.000 ton pvc. Vóór 2000 belandde pvc-afval vaak nog op de vuilstort. De doelstellingen en reikwijdte van VinylPlus zijn nog ambitieuzer dan die van Vinyl 2010. Dit kan echter niet zonder de steun van beleidsmakers op landelijk en Europees niveau. Zij moeten, aldus een statement van VinylPlus, de recycling en het gebruik van recyclaten stimuleren door een effectief afvalbeheer en een groen inkoopbeleid.

Dit artikel staat in de Raam en Deur editie 5-2018.

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Inschrijven nieuwsbrief