Kunststof ‘protheses’ voor herstel en bescherming verlengen levensduur houten kozijn

Kunststof ‘protheses’ voor herstel en bescherming verlengen levensduur houten kozijn

Houten kozijnen moet je onderhouden. Doe je dat niet, dan bestaat gevaar voor houtrot. Eerst op de plekken die het meest te lijden hebben onder de wisselende weersomstandigheden: de dorpel en de onderkant van de stijlen. Dat aangetaste hout is door nieuw hout te vervangen en ook met de welbekende tweecomponenten vulmiddelen is een deel van het euvel weg te nemen. Kreunen Kunststoffen bedacht een lange termijn oplossing. 

Tekst: Gerard Zweers en Arie Grevers

De auto-industrie weet al veel langer dat slimme producten uit meerdere materialen zijn opgebouwd. In de bouwindustrie vindt dit geleidelijk navolging. Een typisch voorbeeld is het hout-aluminium kozijn, met aluminium aan de belaste buitenzijde en het warme hout aan de binnenzijde. Kreunen Kunststoffen in Lochem hanteert een soortgelijk principe, maar dan met andere materialen. Het bedrijf is voortgekomen uit een bouwonderneming en een timmerfabriek. Na de overname van een bedrijf dat industriële kunststoffen produceert, is men een nieuwe weg ingeslagen.

Aanvankelijk alleen voor nieuwbouw
Het bouwbesluit uit 1999, waarin onder meer de eis is opgenomen dat het hoogteverschil buiten-binnen niet meer dan 20 mm mag zijn, bracht voor het Lochemse bedrijf de kans op een doorbraak. Deze eis is namelijk moeilijk te realiseren met houten onderdorpels en bij Kreunen voorzagen ze de behoefte in een nieuw product. Gebruikmakend van de synergie tussen kunststof- en timmerfabriek heeft Kreunen de Hollodeen onderdorpel ontwikkeld voor houten kozijnen. Hollodeen is een kunststof die zich goed laat bewerken, weerbestendig en slijtvast is. Ludo Schennink, business manager, vertelt: “Dit eerste product was relatief eenvoudig voor ons, we kenden de timmerindustrie van haver tot gort en we zagen dat we een probleem konden oplossen. Door onze contacten in de branche verkoopt het zich bijna als vanzelf.”

Aansluitend is men zich gaan richten op klantspecifieke dorpel-oplossingen voor afnemers zoals Kegro, Henderson en anderen. Schennink: “We kunnen voor onze klanten alles op maat produceren. Dat heeft in belangrijke mate te maken met de eigenschappen van het kunststof dat we toepassen. Een belangrijk voordeel ten opzichte van enkele concurrenten die extrusie toepassen, en dus aan de vaste maten van de mal gebonden zijn.”

Hollodeen beperkt zich tot de onderdorpel en neut van peilkozijnen, waarbij de standaardkleur zwart is. De laatste innovatie maakt het nu ook mogelijk Hollodeen te produceren, dat er uitziet als (Belgisch) hardsteen. De Hollodeen dorpels voor de nieuwbouwmarkt vormen de productgroep DTS Timber, waarbij DTS staat voor Dutch Treshold System.

Renovatie
Circa vier jaar geleden heeft Kreunen de volgende stap gezet door een serie producten te ontwikkelen, specifiek voor de renovatiemarkt, onder de naam DTS Reflex. Als timmerindustrie weet men natuurlijk als geen ander waar de zwaktes liggen van houten kozijnen. Schennink: “De onderdorpel is de kritische factor bij het bepalen van de onderhoudsfrequentie. Deze heeft het meest te lijden in weer en wind. Je bent gedwongen het hele kozijn te schilderen terwijl in feite alleen de onderdorpel onderhoud nodig heeft.”

Doordat Hollodeen niet overschilderbaar is, heeft men een nieuwe weerbestendige kunststof ontwikkeld met de naam Durodeen. Durodeen is, in tegenstelling tot de thermoplast Hollodeen, een thermohardende kunststof die zeer goed overschilderbaar is. Testen, uitgevoerd door AHA adviseurs, hebben aangetoond dat alle coatingsystemen, geschikt voor hout, gebruikt kunnen worden. Van Durodeen heeft men vervolgens een neuslat ontworpen die de gehele buitenzijde van de onderdorpel en de verbindingen afdekt en deze beschermt tegen UV-licht en vocht. De neuslat is te zien als een preventieve maatregel die de onderhoudstermijn van kozijnen met tenminste 50% verlengt, volgens onderzoek dat Kreunen heeft laten uitvoeren. Zowel voor Hollodeen als Durodeen geldt dat de zaagkanten niet beschermd hoeven te worden omdat beide materialen ongevoelig zijn voor vocht.

Vervangen of herstellen
Als het raam- of deurkozijn al aangetast is door houtrot, doet zich de vraag voor of je het moet vervangen of kunt herstellen. De kosten voor vervanging gaan veel verder dan alleen de kosten en manuren van het nieuwe kozijn. In veel gevallen is er sprake van bewonersoverlast, beschadigd stucwerk, CV elementen en vensterbanken die in de weg zitten; bijkomende kosten die niet te verwaarlozen zijn. Als de aantasting is beperkt tot de onderdorpel en een klein gedeelte van de opgaande stijlen, zoals vaak het geval is, kan de serie DTS Reflex een kostenbesparend alternatief zijn voor kozijnvervanging. De slechte delen van het kozijn worden eruit gezaagd en vervangen door een vol-kunststof Hollodeen of Durodeen dorpel met of zonder neut al naar gelang de mate van aantasting. Durodeen dorpels en neuten lijmt men naadloos in de opgaande stijlen met één van de gangbare epoxylijmen. Het geheel is dan overschilderbaar en niet meer te onderscheiden van hout.Voor toegangspuien blijft men de niet-overschilderbare Hollodeen dorpels gebruiken vanwege de goede slijtvastheid. Ook voor deze producten geldt dat de dorpels en neuten volledig op klantspecificatie geproduceerd worden.

Applicaties
Er is een uitgebreide serie ‘apps’ ontwikkeld met verschillende renovatietoepassingen. Bij buitendeuren is vaak de wens de nieuwe dorpel lager te leggen in verband met de levensloopbestendigheid van de woning. In dat geval is de buitendeur te kort. Hiervoor is de app Opplussen bedacht; ook de deur verlengt men met een Durodeen verlengstuk. Als het kozijn alleen vanaf de buitensponning is aangetast en aan de binnenzijde ziet het er allemaal nog pico bello uit, dan is men met de app Inzetduro goedkoper uit dan bij gehele vervanging van de onderdorpel. In dat geval wordt uitsluitend het sponninggedeelte vervangen en zijn er in de woning geen werkzaamheden nodig. De app Inval (zie afbeelding) is volgens Schennink ook geschikt voor nieuwe kozijnen. Deze hebben dan minder onderhoud nodig. Schennink: “We proberen ook de particuliere woningeigenaar duidelijk te maken dat je deze investering op termijn zonder meer terugverdient.”

Marktbenadering
Net als meerdere renovatieproducten wordt het assortiment van Kreunen verwerkt door onderhouds- en schilderbedrijven. De neuslat is inmiddels bij diverse verfgroothandelaren uit voorraad leverbaar. De promotie tot op heden bestond voornamelijk uit beursoptredens en advertenties. Inmiddels heeft men commerciële mensen in dienst die werken aan een uitbreiding van het dealernetwerk. Daarmee kunnen ook kleinere projecten snel lokaal beleverd worden.

‘De onderhoudsfrequentie van een kozijn wordt bepaald door de onderdorpel en dat dwingt je het hele kozijn te schilderen ook al is dat nog niet nodig’

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Inschrijven nieuwsbrief