Isolerend glas blijft vernieuwend

Isolerend glas blijft vernieuwend

Glas is bij uitstek geschikt om er een gevelopening mee af te dichten. Het biedt bescherming tegen wind, water, vorst, herrie en boosaardigheid van buiten en laat tegelijkertijd het daglicht toe. Die oerfuncties van glas zijn in relatief korte tijd enorm uitgebreid. Een doorkijkje in de ontwikkeling van hightech toepassingen van een multifunctioneel gevelproduct.

Tegenwoordig gebruiken we glas in de gevel voor warmte- en geluidisolatie, voor het regelen van daglichttoetreding, voor beheersing van ons binnenklimaat, voor bescherming tegen zonlicht en voor het oogsten van zonne-energie. Een beginpunt van de nieuwe glastechnologie was de introductie van het homogene vlakglas, geproduceerd volgens het industriële floatglasproces in 1959 (Pilkington). Door wijziging van de samenstelling en door verschillende bewerkingen en toevoegingen kunnen met dit basisglas uiteenlopende soorten glas worden gemaakt met verschillende eigenschappen. Van gecoat glas tot gelamineerd glas en van voorgespannen glas tot isolerend dubbelglas of triple glas en zelfs vierbladig glas. De eerste generatie warmte- isolerend dubbelglas heette Thermopane', een product van de toenmalige Belgische glasproducent Glaverbel. Als in 1973 de oliecrisis de Nederlanders aanzet om energie te besparen en stookkosten te temperen, zijn de isolerende Thermopane-ruiten niet aan te slepen. De merknaam werd bijna een soortnaam voor isolerend dubbelglas.

Enkel en dubbel
Enkel glas laat veel warmte door. M.a.w. het heeft een hoge warmtedoorgangscoëfficiënt (Ug-waarde 5,7 W/m2 K). Toch blijkt het geschikt voor de productie van isolerend dubbelglas. Dat heeft te maken met de constructie. Isolerend glas bestaat uit twee (of meer) glasbladen die van elkaar gescheiden zijn door afstandhouders. Nu isoleert stilstaande lucht zeer goed. Het is dan ook de warmteweerstand van de met lucht (of gas) gevulde spouw die het isolerend vermogen van de dubbelglas constructie twee keer zo groot maakt als dat van enkel glas. Ofwel, de warmtedoorgangscoëfficiënt van isolerend dubbelglas is bijna twee keer zo laag (Ug-waarde 2,9 W/m2 K). Isolerend dubbel glas met een spouw van 12 mm die gevuld is met Argon heeft een warmtedoorgangscoëfficiënt van 2,6 W/m2 K en met Krypton kan zelfs een Ug-waarde van 2,2 W/m2 K bereikt worden. Om de isolerende waarde van dubbel glas nog verder te verhogen zijn coatings ontwikkeld. Met zogeheten Low-E coating die is aangebracht op de spouwzijde van de glasplaat aan de zijde van het interieur, kan warmteverlies flink worden beperkt. Deze coating reflecteert de warmte die is opgebouwd in de binnenruimte. Met het toepassen van dergelijke coatings zijn zeer lage U- waarden haalbaar. Extra hoogrendementsglas ofwel HR++ dubbelglas dat is voorzien van Low-E coating en dat een spouw heeft die gevuld is met een sterk isolerend edelgas in de spouw, haalt zelfs een Ug-waarde van 0,9 W/m2 K.

Dubbel en triple
In afgelopen decennia hebben producenten van basisglas en gespecialiseerde glasbedrijven verschillende methoden ontwikkeld om isolerend vermogen van dubbelglas extra te verhogen. Een nóg betere warmteweerstand wordt bijvoorbeeld verkregen door de luchtspouw breder te maken. De uiterste grens ligt daarbij tussen 15 en 20 mm. Daarboven gaat warmteweerstand verloren door circulatie (convectie) in het gas in de spouw. Warmteverliezen kunnen ook worden voorkomen door de aluminium of metalen afstandhouders tussen de glasplaten te vervangen door kunststof `spacers'. Daardoor verbetert de Uw-waarde van het geheel van het beglaasde gevelelement. De laatste vijf jaar wordt bij de bouw van zeer energiezuinige gebouwen vaker triple isolatieglas toegepast. Immers, als een luchtspouw een goede warmteweerstand heeft, leveren twee luchtspouwen een nog betere warmteweerstand op. Maar zo eenvoudig ligt het toch niet volgens Peter van Dijk, technisch adviseur van het KennisCentrumGlas (www.kenniscentrumglas.nl) . “Met de extra luchtlaag in triple glas zijn weliswaar Ug-waarden tussen de 0,8 en 0,5 haalbaar, maar die bijna-halvering van de U-waarde levert geen verdubbeling van de energiebesparing op ten opzichte van isolerend dubbelglas. In de huidige marktsituatie maakt isolerend dubbelglas ongeveer 80 % van de totale omzet van isolatieglas uit. Dat aandeel wordt in hoofdzaak omgezet in de woningsector.”

Hij gaat verder: “Kijk je naar de woningrenovatie dan zie je dat de prestatie van isolatieglas deel uitmaakt van een totaalpakket van energiezuinige maatregelen. In de totale EPC-berekening speelt de Ug-waarde van de isolerend beglazing een belangrijke rol. Triple glas levert nog eens extra energiewinst en meer comfort op. Dat de keuze voor triple glas niet in alle gevallen vanzelfsprekend is, heeft te maken met het zware gewicht van het glaspakket plus geschikt kozijn. Voor grote glasoppervlakken komt dan het dubbelglas met Low-E-coating dikwijls weer in beeld. Laat ik het zo zeggen: Als er geen Low-E coating was geweest, hadden we waarschijnlijk voor bijna alle energiezuinige toepassingen van glas de voorkeur gegeven aan triple glas.”

Warmte en licht
Als de zon schijnt op het glas van een raam, wordt een deel van de zonnestraling gereflecteerd, een deel wordt direct doorgelaten en een derde deel wordt geabsorbeerd door de glasplaat en weer uitgestraald naar binnen en naar buiten. De totale hoeveelheid zonne-energie die de binnenruimte bereikt, is de zontoetredingsfactor of ZTA. Slechts een deel van die doorgegeven zontoetreding is zichtbaar licht, de lichttoetreding of LTA (of g-waarde). Voor de beheersing van de zontoetredingsfactor en de lichttoetredingsfactor kunnen we nuttig gebruikmaken van glas voorzien van folies en coatings. De beglazing zal altijd berekend zijn op de gewenste warmtoevoer en lichtinval in een binnenruimte. Gelaagd glas met een tussenlaag van PVB-folie kan bv 99% van de UV-straling absorberen. Gecoat glas kan de temperatuurstijging in de binnenruimte binnen grenzen houden. Selectieve beglazing met super-isolerende eigenschappen kan tegelijkertijd de zonnewarmte beperken en het zonlicht doorlaten. Dat maakt een geschikte keuze van beglazing er niet altijd gemakkelijker op. Toepassing van glas met een hoge thermische isolatiewaarde kan ook weer ongunstige gevolgen hebben voor de lichttoetreding. Dat zou kunnen betekenen dat de lampen eerder aan moeten in het gebouw en daarmee stroomt weer energiewinst weg.

Duurzaamheid
Isolerende beglazing heeft een belangrijke functie in het terugdringen van gebruik van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot. In die zin is de toepassing van isolerend glas in de bouw een duurzame maatregel. Verder zijn glasproducten niet of nauwelijks milieubelastend en meestal gemakkelijk te recyclen. Tegelijkertijd vergt de productie van glas een enorme hoeveelheid energie. Het is een continue proces bij een temperatuur van 1600°Celsius. Weegt die zware ecologische' footprint' wel op tegen de duurzaamheid van het glasproduct? KCG-adviseur Van Dijk meent dat de producenten van basisglas op dat punt nog veel kunnen doen. “Het gebruik van isolerend glas is moeilijk te sturen. De vraag naar steeds meer glas in de gevels wordt stevig gevoed door de ontwerpers, de architecten. Intussen zijn de producenten van basisglas bezig met het verduurzamen van hun productieproces door te werken met meer energiezuinige ovens, door nuttig gebruik te maken van restwarmte en door te werken met glasrecepten die de smelttemperatuur van glasmengsels omlaag brengen. Verder is het van belang dat aan het einde van de glasketen meer glas kan worden hergebruikt voor uiteenlopende toepassingen. Het gebruikte glas dat door de stichting Vlakglasrecycling Nederland (VRN) wordt ingezameld en gerecycled gaat naar de producenten van glaswol, glaswolplaten en speciaal asfalt.”

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief