Eisen in Bouwbesluit aangepast

Eisen in Bouwbesluit aangepast

Er is al geruime tijd onduidelijkheid over de eisen van de brandklasse voor deuren als ze worden toegepast in Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV’s)

Daarom heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken op verzoek van GNDgarantiedeuren een risicoanalyse laten uitvoeren. Op basis van dit onderzoek, uitgevoerd door Nieman/DGMR, worden een aantal eisen in het Bouwbesluit aangepast. Het onderzoek van Nieman/DGMR stelt dat:
- Het acceptabel is om brandklasse B aan te passen naar brandklasse D voor het beweegbare deel van deuren die regelmatig voor verkeer van personen worden gebruikt en zich bevinden in een Extra Beschermde Vluchtroute.
- Het niet acceptabel is om brandklasse B aan te passen voor deuren die niet regelmatig worden geopend.
In de praktijk betekent dit dat voor een groot deel van de deuren die in Extra Beschermde Vluchtroutes worden toegepast brandklasse D gaat gelden. Naar verwachting treedt de wijziging 1 juli 2023 in werking.

EISEN VOOR REGELMATIG GEBRUIKTE DEUREN NAAR BRANDKLASSE D
Het gaat bijvoorbeeld om de deuren op de route vanuit een gebruiksgebied (o.a. leefruimte), een toiletruimte of een badruimte naar de ruimte waardoor de Extra Beschermde Vluchtroute voert. Aangezien deze deuren regelmatig worden gebruikt, is de
kans dat er een brandbaar object tegenaan staat gering. Tevens betreft het deuren op de route tussen een besloten ruimte en een in de vluchtrichting aansluitende besloten ruimte waardoor een Extra Beschermde Vluchtroute loopt.

EISEN VOOR NIET REGELMATIG GEBRUIKTE DEUREN BLIJFT BRANDKLASSE B
Naast de genoemde deuren kunnen in de ruimte waardoor een Extra Beschermde Vluchtroute voert ook deuren voorkomen van bijvoorbeeld meterkasten of bezemkasten die niet regelmatig worden geopend. Bij deze deuren is er een reële kans dat
brandbare objecten (bijvoorbeeld een scootmobiel) bij of tegen die deuren worden geplaatst en is volgens de adviseurs een aanpassing van de brandklasse niet acceptabel.
Benadrukt wordt dat het plaatsen van brandbare objecten ook niet mag volgens de regelgeving. Alleen omdat er een reële kans is op het niet naleven hiervan, wordt de eis in deze situaties niet aangepast.

CONCREET BETEKENT DIT HET VOLGENDE VOOR EXTRA BESCHERMDE VLUCHTROUTES:
• De eisen voor regelmatig gebruikte deuren zoals entreedeuren in appartementen of deuren in toiletruimtes worden aangepast naar brandklasse D.
• De overige deuren die niet regelmatig gebruikt worden, moeten blijven voldoen aan de brandklasse B.
• De nieuwe eisen zijn naar verwachting per 1 juli 2023 van kracht.
• Het is zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw van toepassing.
• Gelijkwaardigheid van klasse D deuren kan per situatie gevraagd worden.
• Er mogen geen brandbare objecten in de EBV aanwezig zijn.

Uitgebreide informatie over de nieuwe brandklasse-eisen en de toepassing hiervan is terug te vinden in de whitepaper “Gewijzigde eisen voor deuren in Extra Beschermde Vluchtroutes”. Deze meest actuele versie (januari 2023) is is op de website van
GND te downloaden https://gnd.nl/whitepaper/

GND GARANTIEDEUREN
Postbus 841
6800 AV Arnhem
T 026 379 02 16 
www.gnd.nl

 

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.