BUVA InDoor Service

BUVA InDoor Service

Integrale dienstverlening ontzorgt opdrachtgevers

Van de selectie van de juiste deur tot het afhangen op locatie; als het gaat om binnendeuren in algemene ruimtes ontzorgt BUVA InDoor Service aannemers en opdrachtgevers van a tot z. Dat garandeert een rimpelloze voortgang op de bouwplaats en reduceert faalkosten. Algemeen directeur Rien Wisse van BUVA homecare systemen: “Bij BUVA InDoor Service komt 75 jaar BUVA-kennis en ervaring op deurengebied samen.”

Opdrachtgevers en aannemers weten: specialisten vroeg bij je bouwplan betrekken, voegt meerwaarde toe. De kennis halen waar de kennis zit, dat doen ook opdrachtgevers en aannemers die gebruikmaken van BUVA InDoor Service. De nieuwe bedrijfstak van BUVA homecare systemen neemt klanten alles uit handen als het gaat om binnendeuren in algemene ruimtes. BUVA InDoor Service maakt een sluitplan op maat, selecteert de juiste deuren, verzorgt het digitaal inmeten en vervaardigt de eindproducten, die vervolgens kant-en-klaar en just in time op projecten worden geleverd. Daar zorgt een team van BUVA InDoor Service voor montage en afhangen van alle deuren.

Nieuwe impuls, vertrouwde producten
In september nam BUVA homecare systemen het bedrijf Bimee Deuren uit Lisse over, specialist in het op maat maken, afhangen en afmonteren van binnen- en buitendeuren. Met de overname geeft BUVA een nieuwe impuls aan BUVA InDoor Service. Rien Wisse, algemeen directeur van BUVA: “We hebben dit concept jarenlang met partnerbedrijven uitgevoerd. Nu gaan we dit volledig in eigen beheer doen.”
BUVA koppelt de integrale dienstverlening van BUVA InDoor Service aan de vertrouwde BUVA-producten. Of het nu gaat om centrale toegangsdeuren, nood- en antipaniekdeuren, bergingsdeuren of om deuren naar trappenhallen, liften en galerijen – ze worden allemaal voorzien van mechanische en elektronische sloten, scharnieren en beslag, deurdrangers en deurautomaten van BUVA. Rien Wisse vat de kracht van BUVA InDoor Service als volgt samen: “Wij zijn ons eigen merk, dat onderscheidt ons. Binnen BUVA InDoor Service monteren wij als fabrikant onze eigen producten, geruggesteund door 75 jaar kennis en ervaring in het vak – of het nou gaat om hang- en sluitwerk of normen en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld brandwering en geluid.”

Eén aanspreekpunt, geen ruis
Met BUVA InDoor Service reageert BUVA op een wens vanuit de markt. Wisse: “De dienst die wij met BUVA InDoor Service aanbieden, verloopt in de bouwkolom van oudsher over meerdere schijven. Dat leidt in de praktijk vaak tot ruis in de afstemming – een voedingsbodem voor faalkosten. Vandaar dat aannemers ons steeds vaker vragen om niet alleen het hang- en sluitwerk te leveren, maar het hele pakket, als integrale dienst. Met BUVA InDoor Service stappen wij vroeg in de keten in en ontfermen ons gedurende het hele traject over dit specialistische onderdeel van de bouwopgave. Zo haal je de ruis uit het proces, en meteen ook alle ruis uit de communicatie: onze opdrachtgever heeft met BUVA InDoor Service één aanspreekpunt en één partner.”

Complexiteit organiseren
BUVA is met BUVA InDoor Service actief in verschillende segmenten in de bouw. Naast appartementengebouwen zijn dat voornamelijk scholen, (de transformatie van kantoren tot) hotels, zorggebouwen en de utiliteitsbouw. Wisse ziet een groei in omvang en schaal van de projecten waarbij aannemers BUVA InDoor Service gebruiken: “De wens van de markt is ontzorging. Onze kracht is dat wij dat ook voor complexe en grootschalige bouwprojecten kunnen organiseren.” Als voorbeeld noemt Wisse de scholenbouw: “Scholen zijn vanuit toegangsbeheer gezien complexe opgaves. Opdrachtgevers hebben er te maken met separate gebieden voor uiteenlopende doelgroepen – leerlingen, leraren, gebouwbeheer. Tegenwoordig zijn veel scholen bovendien opgezet als integraal kindcentrum (IKC), waarin naast regulier onderwijs ook kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en andere activiteiten voor kinderen zijn ondergebracht. Die complexiteit vraagt om adequaat toegangsbeheer – en dat hebben wij al 75 jaar in de vingers.”

Hoe werkt BUVA InDoor Service?
BUVA InDoor Service BUVA is een compleet dienstenpakket op het gebied van binnendeuren in algemene ruimtes. BUVA InDoor Service werkt met alle deurenfabrieken samen, afhankelijk van bestek of voorkeur van de opdrachtgever. Die opdrachtgever heeft binnen BUVA een eigen coördinator als aanspreekpunt. BUVA InDoor Service draait vanaf de ontwerpfase in een bouwproject mee en neemt opdrachtgevers het sluitplan en de deurenselectie uit handen. Het inmeten van deuren doen BUVA-medewerkers digitaal, met Proliner. Die gegevens gaan digitaal door naar de schaafmachine die de deuren op maat maakt, en vandaar naar de eigen spuitcabine van BUVA. De binnendeuren worden bij BUVA voorzien van sloten, scharnieren en beslag. Na levering van de kant-en-klare deuren op het project, voert een team van BUVA de montage en het afhangen uit. 
BUVA is NEN, SKH en SKG gecertificeerd.

Voor meer informatie:
BUVA homecare systemen
Tel. +31 (0)180 697500
info@buva.nl
www.buva.nl

Deze Close-Up staat in de Raam en Deur editie 2-2021.

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Inschrijven nieuwsbrief