Arjen Koole over fusie tussen VHS en ABHS.

Arjen Koole over fusie tussen VHS en ABHS.

Op 24 november fuseerden de VHS en de ABHS tot de nieuwe Algemene Branchevereniging VHS. Tevens werd het nieuw logo gepresenteerd. Een interview met directeur Arjen Koole:

Een nieuwe website informeert leden, markt en eindgebruikers over de beleidspeerpunten van de Algemene Branchevereniging VHS.

Twee brancheverenigingen die zich hard maken voor de belangen van de hang- en sluitwerkindustrie, op een relatief kleine markt als die van Nederland? Tot 24 november jongstleden was het realiteit.  Historisch volkomen verklaarbaar, maar optimaal aansluiten op de huidige praktijk deed de situatie niet. 
Met de huidige fusie komt aan die situatie een einde, aldus Arjen Koole: “De fusie heft de scheiding op die men in het verleden heeft gemaakt tussen Nederlandse producenten, en agenten en importeurs van buitenlandse producten. VHS vertegenwoordigde daarbij de Nederlandse producenten. Ondertussen opereren we als hang- en sluitwerkbranche in een Europese markt die geen grenzen meer kent.”
Bij dat Europese perspectief past één branchevereniging, aldus Koole: “Als collectief kan onze branche zich veel slagvaardiger uitspreken over de Europese regelgeving, bijvoorbeeld richting de werkgroepen van de normcommissies die nieuwe Europese normen ontwikkelen. We kunnen effectiever netwerken en kennis beter bundelen – ten aanzien van de Europese regelgeving, maar ook nationaal.” 

Speerpunten
Als thematische speerpunten voor de toekomst ziet de nieuwe branchevereniging inbraakwerendheid, CE-markering en vluchtveiligheid. Maar ook onderwerpen als milieu (Milieuprestatieverklaringen) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staan hoog op de agenda. Koole: "De harmonisatie van de EU-normen zegt ook mensen in de branche vaak niets. Tegelijkertijd is er ten aanzien van bijvoorbeeld de CE-markering discussie over een uitbreiding van de markering en over een meer verplichtend karakter.”
Alle speerpunten van de Algemene Branchevereniging VHS hebben daarom een draad naar dat voor velen vaak lastige Europese perspectief. Koole: “Bij het speerpunt CE-markeringen willen we helderheid bieden over de eisen en de interpretaties. We kunnen onze leden al in een vroeg stadium informatie aanbieden, zodat men weet welke kant het uitgaat met bepaalde wet- en regelgeving en in staat is daarmee rekening te houden en desgewenst bij te sturen. Bij de inbraakwerendheid gaat het in de eerste plaats om de ontwikkelingen in Europa en de nationale relevantie van die ontwikkelingen. Bij het speerpunt vluchtwegen is het ons te doen om regelgeving en techniek, in combinatie met nieuwe richtlijnen.” 

“Met één branchevereniging kunnen we ons veel slagvaardiger uitspreken wat betreft Europese en nationale wet- en regelgeving.” 

Samenwerking 
De persconferentie en eerste algemene ledenvergadering waarop VHS en ABHS hun fusie beklonken, vond op 24 november plaats bij SKG-IKOB in Geldermalsen. Een duidelijk signaal aan een belangrijke partner, aldus Koole: “Met die locatie willen we onderstrepen dat de samenwerking met SKG-IKOB intensiever en nauwer gaat worden. Ook hebben we overleg met het CCV, waarmee we een hernieuwde samenwerking willen aangaan op het gebied van het PKVW.”
Daarnaast zoekt de Algemene Branchevereniging VHS naar meer samenwerking met de gevelbouwers. Koole: “We zijn met deze partijen in overleg, omdat we samen sterker staan. Recentelijk vond al een bijeenkomst plaats met de NBvT over 3D-printen. En we hebben contact met de metaal- en kunststofkozijnenbranche (VMRG en VKG), om ook met hen meer samen op te trekken.” 

Website
Niet alleen de 25 leden van de Algemene Branchevereniging VHS profiteren van de recente fusie. Koole: “We hebben inmiddels een nieuwe, operationele website waarop behalve onze leden ook de markt en eindgebruikers alles vinden over de thematische speerpunten van onze nieuwe branchevereniging.” Koole onderstreept het belang van een goede informatievoorziening over bijvoorbeeld wet- en regelgeving naar deze drie doelgroepen: “De regelgeving verandert en is complex. De toekomstige website van de Algemene Branchevereniging VHS moet de rol vervullen van een kennisbank die de mensen goed informeert en up to date houdt. Wij willen de complexe (Europese) regelgeving rond hang- en sluitwerk vertalen naar de praktijk van alledag.”

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.