‘Verstandig Bouwen; Samen met Burghouwt’

‘Verstandig Bouwen; Samen met Burghouwt’

Beter, sneller en met minder kosten

Bij Burghouwt, dé groothandel voor bouwend Nederland, gaat de toegevoegde waarde verder dan het snel en onder gunstige condities leveren van een assortiment uit voorraad. Onder de noemer ‘Verstandig Bouwen; Samen met Burghouwt’ werken de bijna tweehonderd medewerkers van het familiebedrijf dagelijks aan onderscheidende klantwaarde. Samenwerken met de klant staat daarbij voorop, stelt commercieel manager Rob van Baars: “Zo dragen we bij aan een optimaal bouwproces, van werkvoorbereiding tot nazorg – beter, sneller en met minder kosten.”

Van de gevelindustrie tot bouwbedrijven (in vrijwel alle soorten en maten); de klantenkring van Burghouwt is overzichtelijk en divers tegelijk. Wat die klanten wensen, dat weet Rob van Baars exact: “Besparen van tijd en geld en het overtreffen van de verwachtingen van de eindklant.” Burghouwt vult die klantbehoefte op verschillende manieren in. De basis is steeds: meedenken met de klant, aldus Van Baars: “Onze medewerkers worden getraind en beoordeeld op de mate waarin zij dat in de praktijk brengen. Want een antwoord geven op een vraag van een klant is één, het vinden van de achterliggende behoefte is waardevoller.”

Rode draad: verstandig bouwen
Dat meedenken gebeurt bij de technische groothandel vanuit de filosofie ‘Verstandig Bouwen; Samen met Burghouwt’. Die filosofie loopt als een rode draad door het hele bedrijf. Rob van Baars: “Wij zijn wat dat betreft geen traditionele groothandel. Natuurlijk kijken ook wij naar prijs en logistiek, naar de breedte en de diepte van onze voorraad en ons assortiment. Maar in onze werkhouding zetten wij sterk in op meedenken met onze klanten, van werkvoorbereiding tot nazorg. Om op die manier bij te dragen aan een optimaal en duurzaam bouwproces – beter, sneller en met minder kosten. Dat hele traject richten we voor onze klanten zo in. En daarbij staan steeds twee kernwaarden centraal: betrouwbaarheid en betrokkenheid.”

Specialismes
Kennis is bij dat ‘verstandig bouwen’ essentieel, stelt Rob van Baars: “Elke medewerker bij Burghouwt die klantcontact heeft, heeft minimaal basiskennis over onze producten en diensten. Onze dienstverlening is echter zo breed dat we ook werken met specialismes. Of het nu gaat over hang- en sluitwerk, elektronisch toegangsbeheer, bouwproducten, ventilatietechniek of werkkleding; op elk gebied heeft Burghouwt specialisten die tot op detailniveau kunnen adviseren.”

Minder faalkosten
De grootste winst haal je in de bouw door het reduceren van de faalkosten. Snel gezegd, maar faalkosten verminderen is voor de bouw in de praktijk vaak een taaie opgave, stelt Van Baars. “Vaak kijken bouwers in eerste instantie toch naar de laagste prijs van een bepaald artikel. In de praktijk ben je echter niet per definitie beter uit met het laagst geprijsde artikel. De laagste artikelprijs geleverd tegen de hoogste snelheid, met de beste kwaliteit en service bestaat niet. De prijs hangt per definitie samen met aspecten als snelheid, kwaliteit en service. De uitdaging zit voor bouwers veel meer in het kijken naar de totale kosten van het werk. Daar zit de winst, daar kunnen faalkosten aangepakt worden.”

Samenwerken
De totale kosten reduceren, de faalkosten omlaag – dat kan alleen door het stroomlijnen van het bouwproces. En dat begint voor Burghouwt bij het samenwerken met bouwbedrijven. Rob van Baars: “Die samenwerking gaat verder dan het antwoord geven op een specifieke vraag. Wij kijken samen met de bouwer naar het werk dat gedaan wordt en vullen gezamenlijk de beste dienstverlening in: het bepalen van het assortiment dat geleverd wordt, het afstemmen van de wijze waarop de producten worden toegepast, de frequentie en de manier waarop de producten besteld en geleverd worden en de ondersteuning die we bieden. Dat zijn de factoren die een klant zijn winst brengen.”

Van concepten tot containers
De invulling van zo’n samenwerking is enerzijds generiek, anderzijds bouwerspecifiek, stelt Van Baars: “Wij leveren met onze standaarddiensten en -concepten altijd maatwerk, klant- en projectgebonden of, in de keten, ook projectongebonden. Dat maatwerk kan gaan van concepten rondom assortimentsanalyses tot digitaal bestellen of transportreductie in verband met vermindering van afval en CO2-uitstoot. Maar ook KanBan-leveringen en de container op de bouw kunnen onderdeel zijn van zulke klantspecifieke oplossingen.”

Wederzijds commitment
‘Verstandig Bouwen; Samen met Burghouwt’ in de praktijk brengen, vergt wederzijds commitment, aldus Rob van Baars. Van zowel de bouwer als van Burghouwt. Van Baars: “Onze resultaten bewijzen dat deze vorm van samenwerken en commitment zijn vruchten afwerpt. Burghouwt gaat hierover altijd graag het gesprek aan, om te kijken wat ons ‘Verstandig bouwen’ ook aan nieuwe klanten bieden kan.”

Voor meer informatie:
Burghouwt
Tel. +31 (0)26 3684242
info@burghouwt.nl
www.burghouwt.nl

Deze Close-Up staat in de Raam en Deur december editie 6-2020.

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief