‘De houtfederatie is een feit’, leden NBvT en VVNH stemmen in.

‘De houtfederatie is een feit’, leden NBvT en VVNH stemmen in.

Hiermee is de belangrijkste eerste stap voor het bundelen van de krachten van de Nederlandse houtsector gezet.

Tijdens de gezamenlijke ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) stemden de leden in met het oprichten van een federatie en met het daarvoor opgestelde businessplan. Hiermee is de belangrijkste eerste stap voor het bundelen van de krachten van de Nederlandse houtsector gezet. Bundelt en behartigt de federatie in eerste instantie de houtbelangen van de initiatiefnemers, de federatie wil in de toekomst de slagkracht van de gehele houtsector benutten om de kansen die de biobased-economie de sector biedt optimaal te benutten.

De afgelopen maanden hebben de beide besturen, begeleid door het bureau Berenschot, het businessplan voor de federatie opgesteld. Met de goedkeuring van de leden wordt het nu geïmplementeerd. Zo worden o.a. op korte termijn de statuten opgesteld en de naam voor de federatie bepaald, maar de doelstellingen en het beleid, oftewel de kern van de federatie, zijn natuurlijk al uitgebreid besproken en vastgesteld.

Wat wil de federatie bereiken en hoe? Kort en krachtig: 5% meer hout in de bouw in 2020, duurzaam geproduceerd hout de norm in Nederland in 2020, de federatie is hét aanspreekpunt voor hout en houtproducten in Nederland, de ondernemingen vertegenwoordigd door de federatie beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel met de juiste vakkennis én in 2020 zijn veiligheid, gezondheid en welzijn in de bedrijfstak verder versterkt.

‘We hebben het tij mee. Hernieuwbare grondstoffen en hout en houtproducten in het bijzonder hebben de toekomst. Of het nu gaat over het bijdragen aan het terugdringen van klimaatverandering of over het circulair maken van de economie, de houtsector levert met haar producten een belangrijke bijdrage’, zegt Wirt Groen, voorzitter VVNH. ‘Met het eerder ondertekenen van het Actieplan Bos en Hout tijdens de Nationale klimaattop op 26 oktober jl. en het ondertekenen van het Grondstoffenakkoord op 24 januari jl. hebben we een goede basis voor het uitvoeren van het federatiebeleid gelegd’, aldus Marco Wijma, voorzitter NBvT.

Voorafgaand aan de gezamenlijke ledenvergadering werd ook nog eens het convenant ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ door Minister Ploumen en 24 partners, waaronder verschillende brancheorganisaties in de hout en bouwsector, NGO’s, vakbonden en kennisinstellingen, ondertekend. ‘Een prachtige aanvulling op de reeds ingezette en breed gedragen beleidslijnen, waarmee we benadrukken dat we het als houtvak samen willen én gaan doen. We nodigen de collega-brancheorganisaties in de houtsector dan ook uit om zich bij de federatie aan te sluiten, de krachten te bundelen en de kansen die de biobased-economy de houtsector biedt samen te verzilveren’ besluiten de beide voorzitters.

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.