​De gebriker centraal stellen doen we dat eigenlijk wel echt?

​De gebriker centraal stellen doen we dat eigenlijk wel echt?

Het is naast de termen ‘duurzaamheid’ en ‘innovatie’ wellicht de meest gebruikte zinsnede van het afgelopen jaar; de gebruiker centraal stellen. Na de bulk- en speculatiebouw uit de jaren ‘90 lijkt iedereen tijdens de crisisjaren het licht gezien te hebben. Daarnaast zijn we er inmiddels wel van doordrongen dat we iets moeten doen aan ons consumptiegedrag; de klimaatverandering wordt nu toch echt wel zichtbaar en met de afspraken uit de recente klimaattop in Parijs zijn stappen gemaakt om het CO2-verbruik terug te dringen.

Dan rijst dus de vraag: hoe maak je een gebouw maakt dat aan beide criteria voldoet? Dus een gebouw met de gebruiker als startpunt (want daar bouw je ten slotte voor) waarmee ook nog iets wordt gedaan om het CO2-verbruik terug te dringen? Voor nieuwbouwprojecten is dit al best een uitdaging; er zijn vele wegen die naar Rome leiden (actief, passief, all-electric, warm bouwen, ga zo maar door) en de meningen zijn er over verdeeld. Maar voor een renovatieproject zijn de uitdagingen wellicht nog groter.

'Bij de meeste projecten wordt nog niet naar de gebruiker gekeken'

lees verder

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.