Waarom akoestische kwaliteit meten?

Waarom akoestische kwaliteit meten?

Deurleveranciers moeten de akoestische kwaliteit van hun producten goed kennen. 

Metingen in een akoestisch laboratorium kunnen daar uitsluitsel over geven. Via dergelijk onderzoek kun je producten van verschillende leveranciers of fabrikanten objectief met elkaar vergelijken. Bovendien zijn de laboratoriumresultaten bruikbaar voor het berekenen van de bereikbare akoestische prestatie in praktijksituaties. In beide gevallen geldt dat je appels met appels en peren met peren moet vergelijken.

Bij een laboratoriummeting wordt een constructie, bijvoorbeeld een deurset, aangebracht in een meetopening tussen twee ruimtes. Deze ruimtes zijn bouwkundig volledig van elkaar gescheiden, zodat de geluidoverdracht alleen kan plaatsvinden via de te meten constructie. Uit de frequentieafhankelijke geluidisolatiewaarden worden de ééngetalswaarde Rw (weighted sound reduction index) en de RA = Rw + C (de A-gewogen luchtgeluidisolatie buurgeluid) berekend.
De geluidisolatie van een deurset bestaat uit een energetische sommatie van de geluidoverdracht via het deurblad , kierdichting en kozijn. De stichting Garantiedeuren GND communiceert de geluidisolatie van geluidwerende deuren in de volgende grootheden naar de markt:
• Rw-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidisolatie van het deurblad in ingekitte situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden.

• Rw,p-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidisolatie van de functionele deurset. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn /afdichting /deurblad) vergeleken worden.

• Rw,r-waarde: de in de praktijk gemeten geluidisolatie van de functionele deurset.

De geluidisolatie van een deurset begint bij de geluidisolatie van het deurblad. Deze waarde is afhankelijk van de gekozen opbouw en samenstelling van het deurblad. Hierbij spelen bijvoorbeeld de massa en het aantal lagen een rol. Door van het deurblad een te openen deur te maken in een normale functionele toestand, zal door de geluidoverdracht via de aansluitingen een verlies optreden in de geluidisolatie. Naarmate de akoestische kwaliteit van de kierdichtingsprofielen beter is, neemt het verlies in geluidisolatie af. De totale geluidisolatie van de deurset wordt in het laboratorium gemeten door de deur onmiddellijk voor meting een aantal keren te openen en te sluiten.

Vervolgens kan de geluidisolatie van de deurset (Rw,p) worden omgezet in een in de praktijk te verwachten waarde (Rw,r). Hiervoor wordt vaak een waarde van 5 dB gehanteerd. Deze marge blijkt nodig te zijn, ook als we ervan uit mogen gaan dat de uitvoering van de deurset ongewijzigd blijft. Dit geldt uiteraard voor de gekozen materialen van deurblad en kierdichting, maar ook voor de spleetbreedtes zoals de ruimte onder de deur (ROD) en de vlakheid van de deuren. Een deurset wordt in het lab secuur ingebouwd in een vlakke meetopening onder optimale randvoorwaarden. De adviespraktijk leert dat een marge van 5 dB nodig is voor het opvangen van maattoleranties en om de invloed van het seriematig werken onder minder optimale omstandigheden rekentechnisch op te kunnen vangen.

Ir. Theo Scheers
Hoofd Laboratorium voor Akoestiek bij Peutz

Deze Column staat in de Raam en Deur editie 3-2019.

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief