Verstandig bouwen met Burghouwt

Verstandig bouwen met Burghouwt

Commercieel manager Rob van Baars: “Wij richten voor onze klanten het hele bouwproces zo in, dat we met zo weinig mogelijk tijd en kosten de dingen zo goed mogelijk doen.”

Klanten vooruit helpen is één van de pijlers van Burghouwts bedrijfsfilosofie. De moderne groothandel vat die filosofie in twee woorden samen: 'verstandig bouwen'.
 

Een klant helpen bij het financieel managen van zijn bedrijfskleding? En diezelfde klant met een praktijktoelichting bewust maken van de kansen die luchtdicht bouwen hem bieden? Een bouwer voorlichten wat hij zelf mag doen op gebied van brandveiligheid en wat hij moet uitbesteden? En hem tegelijkertijd een app aanreiken die zijn werk eenvoudiger en makkelijker maakt? Bij Burghouwt draaien ze hun hand niet om voor zulke breed uitwaaierende service. Sterker nog: dergelijke service is integraal onderdeel van de bedrijfsfilosofie die het Arnhemse familiebedrijf hanteert. 

Volgens commercieel manager Rob van Baars is Burghouwt meer dan een conventionele groothandel met een breed en diep assortiment voor alle segmenten van bouw en industrie: “Wij denken ook mee met onze klanten, innoveren, werken samen in de keten. Dat maakt onze klanten sterker en helpt ze vooruit. 'Verstandig bouwen' noemen we dat bij Burghouwt; we besparen voor onze klanten tijd en kosten door de processen in een bouwtraject optimaal in te richten, van de werkvoorbereiding tot aan de nazorg. En dat doen we op basis van een duurzame en stabiele relatie met die klanten en met onze partners.” 

Kansen zien 
Dat vooruit helpen van klanten doet Burghouwt op de meest uiteenlopende manieren. Als voorbeeld haalt Rob van Baars de samenwerking aan met Almbouw. Burghouwt adviseerde Almbouw op twee heel verschillende terreinen; luchtdicht bouwen en werkkleding. Van Baars: “We hebben onze relatie geattendeerd op de ontwikkelingen en de impact van luchtdicht bouwen. Dat mondde uit in het geven van een praktijksessie  in het Centre of Excellence van onze leverancier Den Braven. Daar lieten we twintig medewerkers van Almbouw zien hoe je luchtdicht bouwen in de praktijk brengt. Zo helpen we onze klanten om een bepaalde ontwikkeling in de bouw niet te zien als een bedreiging, maar als een kans die je als bedrijf pakken kunt.” 

Burghouwt hielp Almbouw ook vooruit bij het managen van de bedrijfskleding. Rob van Baars: “Almbouw vond de werkkleding lastig financieel te beheren. Daarop hebben wij een bedrijfskledingsmanagementsysteem aangereikt, waarmee men dat beheer wel in de grip kreeg. Burghouwt leverde dat systeem niet alleen, we faciliteerden de klant ook bij het gebruik ervan.”

Inspireren
Ook als klanten vragen hebben over de reikwijdte van hun mogelijkheden, stapt Burghouwt graag in en reikt adviezen aan. Zo ook bij Aannemersbedrijf Drijvers uit Den Bosch. Drijvers werkt momenteel mee aan de renovatie en nieuwbouw van de Sint Lucas school in Eindhoven. Van Baars: “Brandveiligheid is daar een belangrijk thema. Drijvers is op de hoogte van de algemene eisen op dat gebied, maar zocht naar manieren om te achterhalen wat ze nou zelf mochten doen op dit gebied en wat ze zouden moeten uitbesteden. Ook hier hebben wij onze klant vooruit geholpen door precies toe te lichten wat Drijvers zelf kon doen en wat aan externe specialisten zou moeten worden overgelaten.”

Daarnaast hielp Burghouwt Drijvers dat werk makkelijker en sneller te maken. Van Baars: “Drijvers werkt nu met een app waarop wij het bedrijf attendeerden. Als een medewerker een kabelgoot branddicht maakt met een manchet, kan hij met deze app een foto maken van het uitgevoerde werk en invoeren op welke locatie de klus werd uitgevoerd. Zo ontstaat een verzorgde digitale documentatie.” 
Zo doen we dat graag bij Burghouwt, zegt Rob van Baars: “We zien onszelf als een ondernemende groothandel die inspringt op kansen en dat komt ten goede aan de klanten. Vooruit helpen betekent dat we onze klanten niet alleen de beste producten en informatie aanreiken, maar ze ook op weg helpen om vertrouwd te raken met nieuwe ontwikkelingen in de bouw en ze inspireren om kansen te zien.”

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief