VEKA gecertificeerd met VinylPlus-productlabel

VEKA gecertificeerd met VinylPlus-productlabel

VEKA loopt voorop in transitie naar circulaire economie

VEKA is een van de eerste bedrijven die het nieuwe productlabel van het Europese duurzaamheidsprogramma VinylPlus mag dragen. Tijdens de Fensterbau Frontale 2018 in Neurenberg nam Andreas Hartleif, CEO van VEKA, het label in ontvangst. De toekenning van het VinylPlus-productlabel onderstreept VEKA’s voortrekkersrol in de kunststof-kozijnenindustrie. VEKA zet zich al tientallen jaren in voor het waarborgen van zowel de kwaliteit als de duurzaamheid van het hightech kunststof kozijn. Zo is het bedrijf actief betrokken bij brancheorganisaties op zowel nationaal als Europees niveau. 

 

Het VinylPlus-productlabel is het eerste duurzaamheidskeurmerk voor kunststof kozijnen. De Europese pvc-fabrikanten geven hiermee een duidelijk signaal af aan de buitenwereld en aan de eindgebruikers van kunststof kozijnen. Ze laten zien dat ze werk maken van de duurzaamheidsdoelstelling waaraan zij zich vrijwillig hebben gecommitteerd. Onder de paraplu van VinylPlus heeft de Europese pvc-industrie de verplichting op zich genomen om in 2020 800.000 ton pvc per jaar te recyclen. De kunststof-kozijnenindustrie neemt hiervan zo’n 200.000 ton voor haar rekening.

Veeleisende audit
Het concept voor het VinylPlus-productlabel is mede ontwikkeld door het geaccrediteerde Zweedse Sustainability Institute TNS (The Natural Step). Bedrijven die het VinylPlus-productlabel willen verwerven, moeten aan strenge eisen voldoen. Dit wordt vastgesteld door middel van een externe audit door onafhankelijke derden. Bij de audit is de gerenommeerde Britse organisatie BRE betrokken, die het vermaarde BREEAM-beoordelingssysteem voor het classificeren van de duurzaamheid van gebouwen heeft ontwikkeld. VEKA heeft deze veeleisende audit met goed gevolg doorstaan. Daardoor zijn de kozijnprofielsystemen SOFTLINE 70, 76 en 82 (AD, MD en NL) nu gecertificeerd met het VinylPlus-productlabel.

Focus op duurzaamheid en kwaliteit
“Wij zien het label als een bevestiging van duurzame producteigenschappen en de hoogste kwaliteitsnormen,” zei Andreas Hartleif, CEO van VEKA, bij de uitreiking van het label. “We willen de hoge kwaliteitsstandaard van het kunststof kozijn op de lange termijn zeker stellen. Dit is in de allereerste plaats gunstig voor onze verwerkers, doordat zij hun klanten producten kunnen aanbieden die technisch onberispelijk en duurzaam zijn.” In de dagelijkse praktijk zal het VinylPlus-productlabel beslissende voordelen opleveren voor partnerbedrijven van VEKA, bijvoorbeeld bij openbare aanbestedingen. Het label geeft opdrachtgevers en eindgebruikers namelijk belangrijke garanties, onder meer ten aanzien van de duurzame inkoop van het profielmateriaal, de energie-geoptimaliseerde productie en het hoge aandeel van gerecycled pvc in het profiel.

Aanjagen circulaire economie
De circulaire economie die de EU voorstaat, brengt VEKA al vele jaren in praktijk. Zo is de onderneming actief betrokken bij het wereldwijde recyclingsysteem Rewindo. Met het in 1993 opgerichte VEKA Umwelttechnik GmbH nam VEKA bovendien het voortouw voor de recycling van kunststof kozijnen in Duitsland, en later in Groot-Brittannië en Frankrijk. Ondertussen maakt VEKA zich sterk voor het organiseren van een Europa-brede recyclingkringloop. Als president van de EPPA (European PVC Window Profile and related Building Products Association) zet Andreas Hartleif zich hiervoor in. De EPPA behartigt in Brussel de belangen van de fabrikanten van kunststof kozijnprofielen op Europees niveau. Speerpunten hierbij zijn de invoering van het productlabel voor de Europese kozijnindustrie en de opbouw van een recyclingkringloop die heel Europa omvat.

VEKA houdt vast aan de hoogste kwaliteit
De inspanningen voor duurzaamheid gaan hand in hand met de focus op de kwaliteit van de VEKA profielsystemen. Deze focus beperkt zich niet tot de onderneming zelf, maar komt ook daarbuiten tot uitdrukking. In Duitsland speelt VEKA bijvoorbeeld een leidende rol in de kwaliteitscommissies van organisaties als het Qualitätsverband Kunststofferzeugnisse (QKE) en de RAL- Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme (GKFP). In afwijking van de branchestandaard blijft VEKA de hoogste kwaliteitsstandaard trouw. Hoewel sinds de zomer van 2014 een RAL-certificering voor kunststof raamprofielen volstaat, houdt VEKA voor haar profielsystemen compromisloos vast aan klasse A volgens DIN EN 12608.

 

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief