Transformatie oude fabrieksgebouwen

Transformatie oude fabrieksgebouwen

Sommige oude fabrieksgebouwen zijn zo geteisterd door leegstand en tijd, dat ze met geen mogelijkheid meer in oorspronkelijke staat te herstellen zijn. 

Dan blijf er niets anders over dan zorgvuldig conserveren en verstevigen van de tastbare herinneringen aan een oud werkproces en de kenmerkende architectuur van de fabriek. En verder zijn gebouwen die nuttig worden gebruikt het beste bestand tegen de tand des tijds. Een duurzaam motief voor transformatie. In Helmond (N-Br) leverde de Brabantse aannemerscombinatie Adriaans-Moeskops 2 jaar geleden het project ‘De Cacaofabriek’ op. Daarmee hebben ze de gezichtsbepalende hoofdgebouwen die waren overgebleven van het oorspronkelijke bedrijfscomplex langs de Kanaaldijk gerestaureerd en getransformeerd tot een cultuurcentrum. Architectenbureau Cepezed uit Delft heeft zich bij dit project geconcentreerd op herstel van oorspronkelijke elementen en het vervangen en vernieuwen van kwetsbare onderdelen op een manier die past bij de bouwstijl van de oude fabriek. Originele schilddaken die verdwenen waren, zijn in de originele vorm teruggebracht, de buitengevels zijn bewerkt met ‘keim’ (een duurzame minerale verf, red) en de oorspronkelijke stalen kozijnen van de buitengevel zijn vervangen door een hedendaags geïsoleerd raamsysteem met de typisch ranke profilering van historische stalen ramen. Ook de deurpartijen in de buitengevel zijn uitgevoerd in geïsoleerde exemplaren met het uiterlijk van de deuren van toen. In het interieur van het nieuwe cultuurpaleis is de vormgeving van de kenmerkende industriële stijl doorgezet met toepassing van kozijnen, ramen en deuren in staal en aluminium. Daarmee is de Cacaofabriek in Helmond behalve een culturele hotspot nu ook een ‘staalkaart’ geworden voor hedendaagse raam-en deuroplossingen die een strakke en authentieke vormgeving combineren met hedendaags comfort. De projectleider die destijds de regie had over de transformatie van de fabriek, is graag bereid om vragen over ‘zijn’ project te beantwoorden. Dat doet hij met regelmaat. Wildgard Moeskops: “Ze bellen vanuit binnen- en buitenland. Ik kan ze nog precies vertellen waar we welke typen kozijnen hebben geplaatst en welke specifieke deuren we op maat hebben laten maken om te voldoen aan welke specifieke eisen. Ik zeg er dan altijd bij dat ze ook eens moeten komen kijken naar die lichtstraat tussen de twee gebouwvolumes. Die hoort echt in deze fabriek. “

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief