CE markering

Digitaal Stappenplan en instructiefilms voor CE-markering nu beschikbaar

De CE-markering op bouwproducten speelt een steeds grotere rol op de Europese markt. De bouw
heeft behoefte aan goede voorlichting en dat geldt ook voor de bouwopleidingen waar de CEmarkering
vaak nog onbekend terrein is. Daarom heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties (BZK) opdracht gegeven om voor fabrikanten en toeleveranciers het Digitale
Stappenplan en voor verder begrip een negental instructiefilms te laten ontwikkelen. Deze twee
instrumenten zijn vanaf heden beschikbaar op www.kwaliteitbouwprodukten.nl

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief