Sluitwerk producent Ankerslot MVO gecertificeerd

Sluitwerk producent Ankerslot MVO gecertificeerd

Aannemers wensen dat hun toeleveranciers zich ook inspannen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen om zodoende een goede propositie te kunnen doen naar hun opdrachtgevers. Producent van sluitwerk Ankerslot uit Enschede komt wat dat betreft de deurfabrikant tegemoet door haar nek uit te steken voor een mens –en milieuvriendelijk product. Onlangs reikte het certificatiebureau SKG-IKOB het MVO-certificaat niveau 2 uit aan directeur Marijn van der Wal.

Behalve vanuit een idealistisch oogpunt heeft Ankerslot ook zakelijke belangen bij een goed mvo-beleid. “Wij kunnen tegen veel lagere kosten produceren als we bijvoorbeeld energie besparen tijdens het productieproces. Er is veel energie terug te winnen. Bovendien gaan we met behulp van robotisering het productieproces perfectioneren, waardoor faalkosten aanzienlijk worden teruggedrongen. Dat zorgt voor een hogere motivatie bij het personeel. We voegen dus sociaal-economische waarde toe aan ons product”, legt directeur Marijn van der Wal uit.

“Wij voegen waarde toe aan ons product”
Ankerslot heeft zich laten certificeren voor de eerste twee niveaus: Bestuur en Management en Mens en Werk. De overige drie niveaus betreffen klant, milieu en maatschappij. Van der Wal: “Wij willen onze stakeholders bewuster maken van mvo en sociale en milieuvriendelijke maatregelen toepassen op de werkvloer en bij onze toeleveranciers. We zetten ons bijvoorbeeld in voor milieuvriendelijke winning van de grondstof messing in de mijnen. Daar komt bijvoorbeeld geen kinderarbeid aan te pas. Verder zorgen we voor voldoende mogelijkheden qua opleiding en ontwikkeling van ons personeel. We hebben alle competenties van onze medewerkers geïnventariseerd en daar ons HRM-plan op afgestemd”.

In de komende maanden gaat het Enschedese bedrijf haar mvo-beleid verder verbreden om naar het volgende niveau 3 te komen. Uiteindelijk moet er sprake zijn van een aantoonbare nul-emissie van schadelijke afvalstoffen en een positieve bijdrage aan bijvoorbeeld klimaatverandering en biodiversiteit van de omgeving. 

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief