SKH chagrijnig

SKH chagrijnig

Directeur Oscar van Doorn van SKH wordt er chagrijnig van dat zijn mensen steeds meer procedures moeten doorlopen bij een procedure en steeds minder op kennis, kunde en inhoud kunnen toetsen bij een certificeringsbezoek.

“Onze controleurs lopen tegenwoordig noodgedwongen met iPads rond en zitten soms een half uur in een kantoortje allerlei formulieren in te vullen in plaats van dat ze hun ogen de kost geven in de productiehallen.” Begrijp hem goed, Van Doorn is de eerste om te zeggen dat certificerende instellingen als zijn eigen SKH gelijkwaardig en vergelijkbaar moeten toetsen, maar toetsen op procedures gaan wat hem betreft het beste hand in hand met een inhoudelijk oordeel van een controleur die kennis en kunde van de praktijk heeft.

“Helaas gebieden internationale normen ons om steeds meer op procedures te controleren dan op de inhoud. Veel liever dan dat zijn wij een autoriteit die op basis van praktijkervaring, kennis en kunde een fabriek checken en zo zeggen wat er goed gaat en wat niet.”

Van Doorn heeft geen aanwijzingen dat zijn certificaathouders last hebben van deze toenemende proceduredruk. In een e-mail aan alle certificaathouders nodigt hij hen echter uit om vooral met hem in gesprek te gaan als ze aanmerkingen hebben op de gang van zaken bij de audits.##############################################################################Geachte certificaathouder,

Inmiddels bent u, vaak al vele jaren, bekend met de werkwijze van SKH.

Deze werkwijze gaat uit van het principe dat alle aspecten die zijn vastgelegd in het normatieve document (bijvoorbeeld BRL) dat bij uw certificaat hoort gedurende het jaar de revue passeren en worden gerapporteerd.

Vanwege de steeds duidelijkere (vaak procedurele) eisen die gesteld worden aan onze bezoeken en rapportages hebt u wellicht de afgelopen jaren een andere inhoud en houding ervaren tijdens onze bezoeken. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de introductie van bijvoorbeeld I-pads voor onze rapportages waardoor we als controleurs steeds uniformer maar ook geregelder zijn gaan werken.

Gelukkig hebben we tot op heden weinig tot geen berichten vanuit de markt gehoord dat u de ontwikkeling die we doormaken als certificerende instelling, afgedwongen vanuit procedures/normen, als negatief ervaart.

Mocht u hierover echter met ons van gedachten willen wisselen of heeft u vragen over de inhoud van onze audits dan hoor ik dat graag,

Met vriendelijke groet,

SKH

 

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief