Principeakkoord CAO voor de Timmerindustrie

Principeakkoord CAO voor de Timmerindustrie

Werkgeversorganisatie NBvT en de vakbonden FNV en CNV zijn deze week tot een principeakkoord gekomen.

Werkgeversorganisatie NBvT en de vakbonden FNV en CNV zijn deze week tot een principeakkoord gekomen over een nieuwe cao voor de timmerindustrie. De afgesproken loonsverhoging bedraagt 2% per juli 2018, gevolgd door 1% loonsverhoging in januari 2019. Daarnaast vormt Duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderdeel van de CAO. De nieuwe regeling Vitaliteitsverlof is daar een voorbeeld van. 

Monique Fledderman, namens de werkgeversorganisatie aan tafel, is content met de uitkomst:
“ Samen met mijn mede onderhandelaars en in goed overleg met de vakbonden zijn we, naar mijn mening, tot een mooie nieuwe regeling Vitaliteitsverlof gekomen en loonafspraken die passen in deze tijd.”

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in de nieuwe cao. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel werknemer als werkgever en bestaat uit drie onderdelen:

Vitaal blijven werken – zodat alle medewerkers werkzaam binnen de branche dit gemotiveerd willen, kunnen en blijven doen. Het streven is minder ziekteverzuim door een nieuwe effectievere vitaliteitsregeling.
Gezond en veilig werken – in het bijzonder om het stimuleren van gezonder en veiliger gedrag.
Duurzaam inzetbaar – gaat over meer leerlingen en zij-instroom voor de timmerindustrie én het blijven meegroeien van medewerker met de (technologische) ontwikkelingen in de branche.
Samenvatting van de belangrijkste afspraken in de cao:

Een loonsverhoging van 2% per 1 juli 2018 en een loonsverhoging van 1% per 1 januari 2019.
Nieuwe regeling ‘Vitaliteitsverlof’ per 1 januari 2019, met op hooflijnen:
Werknemers vanaf 57 jaar kunnen het beroep doen op het vitaliteitsverlof, dit is dus facultatief.
Op hoofdlijnen: afhankelijk van de leeftijd, betreft het maximaal 14 (bij 57 jaar), 20 (vanaf 59 jaar) en 26 (vanaf 60 jaar) vitaliteitsverlofdagen per kalenderjaar. De kosten voor deze dagen worden door werknemer en werkgever op 50-50 basis gedeeld. Binnen de randvoorwaarden van de regeling is clustering van dagen is niet mogelijk, een 4 daagse werkweek wel.
Deze regeling vervangt de huidige cao-bepalingen extra-verlof dagen oudere werknemers en de huidige 55+ regeling waarvoor overgangsbepalingen gelden
 

Voor ‘Gezond en veilig werken’ en ‘duurzaam inzetbaar’ worden de overeengekomen contouren duurzame inzetbaarheid nader uitgewerkt in het bestuur vakraad en SSWT. Het streven is dat door herijking en prioritering daar budgetneutraal via de SSWT een invulling aan te geven. Denk aan zaken als algehele gezondheid, stoppen met roken en alcohol en gewichtsverlies. Maar ook veilig werken, instroombevordering en het in kaart brengen van benodigde vaardigheden en kennis van medewerkers vallen hieronder.
 

Een werkgroep ‘moderne CAO industrieel bouwen met hout’ gaat zich buigen over:

Onderzoeken van een effectief beloningsbeleid voor leerlingen, om zo meer studenten te stimuleren te kiezen voor het industrieel bouwen met hout. Ook kijkt de werkgroep naar modernisering van de inschaling van jongeren.

Inventarisatie levensfase gerelateerde behoeften en werkdruk van werknemers jonger dan 57 jaar, zodat ook deze grote groep vitaal kan blijven werken.
Modernisering door flexibilisering en onderhoud aan het functiesysteem en –schalen. Een deel van de huidige functies is namelijk aan modernisering toe, bijvoorbeeld door verdergaande automatisering. Denk aan de functies procesoperator en bedrijfsleider.
Periodieke check en aanpassing CAO op leesbaarheid, eenduidigheid en eenvoud

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief