Op naar 100 procent hergebruik

Op naar 100 procent hergebruik

Onderzoek naar verbetering van recycling van kunststofkozijnen.

De circulaire economie kan gerust een trend genoemd worden. Het sloopafval moet weer terug in de productieketen. Hoe zit dat met ramen, deuren en kozijnen? En in het bijzonder de kunststoffen varianten? Een onlangs verschenen rapport geeft antwoorden.

Sinds april 2014 is het verplicht om het vlakglas dat vrijkomt bij sloop van een gebouw gescheiden af te voeren. Het glas hoeft daarbij niet per se uit het kozijn of raam gehaald zijn. Je zou denken dat deze verplichting heeft geleid tot een forse toename van de hoeveelheid afval van kozijnen met glas. Vooral omdat enkele van die afvalstromen los van de milieuwinst ook een economische waarde vertegenwoordigen. Dat geldt in het bijzonder voor aluminium en kunststoffen kozijnen en ramen. Die sloopmaterialen leveren respectievelijk 1000 en 300 euro per ton op. Recycling van glas en hout heeft overigens een negatieve opbrengst: dat kóst 10 euro per ton. In de praktijk echter is er geen noemenswaardige toename van die afvalstromen, terwijl er nota bene door het Energieakkoord (2013) juist heel veel kozijnen vervangen worden voor een hogere energieprestatie van de gebouwen.

Brancheorganisaties
Een aantal betrokken brancheorganisaties wil de recycling van vlakglas en kozijnen verhogen. Daarom hebben ze besloten een onderzoek te laten uitvoeren door ingenieursbureau Tauw. SRVKG was hoofdfinancier van het project. Daarnaast hebben AluEco en BRBS recycling financieel bijgedragen aan het project. Dit project is daarnaast ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) uit het budget voor energiebesparing in de glasindustrie.
De resultaten van het onderzoek zijn in maart gepresenteerd. De onderzoekers hebben de afvalstromen van alle materialen voor ramen en kozijnen bekeken. En wat zeggen ze over kunststof?

Slechts bij benadering
Cijfers over de hoeveelheid kunststof die bij (gedeeltelijke) sloop vrijkomt, zijn slechts bij benadering te achterhalen. Een schatting leert dat er in totaal ongeveer 54.000 ton aan kunststof raamprofielen is gemonteerd. De Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) registreert nauwkeurig wat er jaarlijks ingezameld wordt aan oude kozijnen. Maar lang niet alle kunststof kozijnen vinden hun weg naar het recyclesysteem van de VKG. De brancheorganisatie claimt zelf 75 procent af te vangen, maar dat lijkt volgens een onderzoek op basis van een sorteeranalyse aan de ruime kant. Daaruit blijkt namelijk, dat ongeveer 15 procent van de totale hoeveelheid kunststoffen in bouw- en sloopafval (ongeveer 20.000 ton per jaar) bestaat uit pvc-kozijnen. Dat betekent dat er bij benadering per jaar ongeveer 3000 ton terechtkomt in het gemengde bouw- en sloopafval. Lang niet alle sorteerbedrijven scheiden de kunststof kozijnen voor recycling, waardoor een belangrijk deel in de ovens van de afvalenergiecentrales verdwijnt. 
 
Toekomst
Door de ambitie bij de brancheorganisaties om meer materialen te recyclen, is de verwachting gerechtvaardigd dat het percentage kunststofkozijnen dat zijn weg vindt naar de productieketen, aanzienlijk zal toenemen. En die cyclus kan met hetzelfde materiaal vaak herhaald worden: volgens de VKG is pvc ten minste tienmaal te recyclen.
Verder zou het enorm helpen als opdrachtgevers in hun bestekken meer aandacht vragen voor hergebruik van materialen en niet alléén beoordelen op laagste inschrijvingsprijs. Ook de overheid kan een steentje bijdragen door het sloopmeldingsformulier aan te passen. Hierop ontbreekt namelijk de mogelijkheid informatie te verstrekken over het scheiden van deelstromen, waardoor handhaving lastig is. De branchevereniging voor sloopaannemers VERAS zal aandringen op aanpassing van het formulier.

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief