Home

Agenturen Kruyder Amersfoort


Vijfentwintig jaar geleden begon Just Kruyder voor zichzelf. Na een lange periode van opleiding, samenwerken en werken voor anderen, werd het in1985 tijd voor een nieuw begin. Uit een nest van ijzerwarenhandelaren stammend werd het vak hem met de paplepel ingegoten. Stage lopen – volontair heette dat toen nog -  in Londen, in Duitsland (bij DE ijzerwarenhandel Steinrück in Düsseldorf) en  werken voor o.a. Van Der Stad Nijmegen en Themans  legden de basis.  Raam en Deur sprak met Just Kruyder.

Duurzaam materiaal is sleutel voor ‘het nieuwe bouwen’


 Deze zomer wordt op het bedrijventerrein aan de zuidkant van het treinstation Hoofddorp een zeer duurzaam gebouw opgeleverd. Het nieuwe BSH-kantoor is het eerste kantoor dat is gebouwd volgens de Cradle-to-Cradle principes. Hoe is daar een duurzame ambitie omgezet in een concrete bouwwijze? Welke materialen en producten horen daarbij? En welke niet? De praktijk aan het woord.

“De markt vraagt om duurzaamheid”


 Vraag mensen wat ze onder duurzaam verstaan en je krijgt diverse antwoorden. Duurzaamheid gaat over levensduur, over energiebesparing, over milieuaspecten als grondstofwinning en –verbruik, over recycling, over kwaliteit. Raam en Deur ondervroeg twee fabrikanten uit her Raam en Deurveld wat zij onder duurzaamheid verstaan en wat ze eraan doen. Ook hieruit blijkt hoe verschillend men tegen dit begrip aankijkt.

Duurzaamheid: aannemer als regisseur


De aannemer als spin in het web. Diverse initiatieven brengen de aannemer in een regisserende rol bij de realisatie van duurzame bouwproject. Ketens, georganiseerd vanuit de aannemer, streven naar vaste partners en zijn er op gericht de opdrachtgever zorg uit handen te nemen, de bouwtijd te versnellen en faalkosten te verminderen. Een paar voorbeelden.

Meten voor het milieu


De duurzaamheid van een product is moeilijk meetbaar. Duurzaamheid kent zoveel facetten dat het moeilijk is daar een goed gewogen keuze in te maken. Er zijn daarom tal van keurmerken. langzaam maar zeker komen de meest praktische bovendrijven.

Beoordeling constructieve veiligheid van bestaande gevels


Gevels van gebouwen doen enerzijds een appel op het gevoel voor vormgeving, anderzijds zijn ze een antwoord op een bijzondere functionele opgave. Gevels bevatten immers zoveel eisen en opdrachten, dat ze beschouwd mogen worden als een van de meest ingewikkelde en belangrijke onderdelen van een gebouw. Helaas blijkt uit onderzoek dat in de praktijk bij gevels een toenemend aantal incidenten plaatsvindt.door: Hein Stienstra

Afspraken over installatie en onderhoud ventilatiesystemen


De Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA) beklemtoont dat het de hoogste tijd is voor bindende afspraken met betrokken partijen in de bouwkolom om de prestaties van ventilatiesystemen te borgen. De VLA reageert hiermee op negatieve berichtgeving in de Nederlandse media en het aan de Tweede Kamer gestuurde BBA-rapport waarin wordt geconcludeerd dat vier op de vijf woningen niet voldoet aan de normen en regels op het gebied van ventilatie. 

Timmer aan minder klimaatverandering, gebruik hout!


De media hebben steeds wel iets te melden over “duurzaamheid en “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”. De richting van een duurzame economie is ingezet en zal ook niet meer veranderen. Door de overheid en het bedrijfsleven wordt volop gewerkt aan de bewustwording dat de grondstoffen in de aarde niet oneindig zijn en dat we spaarzaam moeten omgaan met energie. We ontkomen er niet aan om onze energiebehoefte wereldwijd anders in te vullen. De grondstoffen raken op. Hout vormt daarop als een van de weinige grondstoffen een uitzondering!!

Het VKG Recyclingsysteem: Klaar voor de toekomst


Kunststof kozijnen zijn vooral duurzaam omdat inmiddels het grootste deel  van de post-consumer kunststof kozijnen  worden ingezameld, hoogwaardig verwerkt om daarna weer te worden hergebruikt. ‘Een uitspraak die wel even bleef hangen tijdens de presentatie op de Bouwbeurs van Ir. Albert J. Zegelaar, directeur van de VKG (Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie). 

Duco Top of Mind

Nederlandse architecten hebben aangegeven dat ze Duco Ventilation & Sun Control aanzien als een van de sterkste installatiemerken. Dat blijkt uit de European Architectural Barometer, een driemaandelijks onderzoek van Arch-Vision bij 1.200 architecten in Europa.

Pagina's

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief