Het CCV presenteert nieuwe Borg-regelingen

Het CCV presenteert nieuwe Borg-regelingen

Bouwkundige en elektronische beveiliging gesplitst

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft begin augustus de nieuwe Borg-regelingen gepresenteerd. De uit 1995 stammende Borg-regeling is nu opgesplitst in twee verschillende: Borg-B voor het leveren van bouwkundige beveiliging en Borg-E voor het leveren van elektronische alarminstallaties.

De introductie van twee specifieke regelingen in plaats van een, is vooral ingegeven door het feit dat het overgrote deel van de belanghebbende beveiligingsbedrijven in bouwkundige óf elektronische beveiliging is gespecialiseerd. Slechts enkele bedrijven hebben beide disciplines in huis. Voor het merendeel van de klanten van deze specialisten is zowel het bouwkundige als elektronische onderdeel van de regeling van even groot belang. Zeker in de hogere risicogroepen kan bouwkundige beveiliging niet zonder elektronische beveiliging en andersom. Naar de publicatie van de nieuwe Borg-regeling werd volgens adviseur Keurmerken Tanja Stoops van het CCV ‘reikhalzend uitgekeken’.

Beter onderscheiden
“Bouwkundige beveiligingsbedrijven en leveranciers van alarminstallaties kunnen zich nu beter onderscheiden”, zegt Stoops. “Dit biedt meer transparantie, want het is voor de klant duidelijker of een beveiligingsbedrijf een keurmerk heeft voor de bouwkundige beveiliging, voor het leveren van alarminstallaties, of voor beide.” Ook is er meer kwaliteitsborging door heldere eisen te stellen aan diploma's en kwalificaties.

Heldere voorwaarden
Binnen de oude regeling ontving de klant een certificaat of een opleverbewijs. Met name de opleverbewijzen zorgden wel eens voor onduidelijkheid. Opleverbewijzen zijn binnen de nieuwe Borg-regelingen daarom niet meer mogelijk. Stoops: “Een klant ontvangt voortaan na oplevering altijd een certificaat. Daarin zijn de uitgevoerde maatregelen scherp vastgelegd. Mocht er onverhoopt toch ingebroken worden, dan leidt dit tot minder discussie achteraf. Daar hebben de klant, het Borg-bedrijf en de verzekeraar baat bij.”

Verbeterde Risicoklassenindeling 2.0
Volgens Stoops blijft de Verbeterde Risicoklassenindeling 2.0 (VRKI) de basis van de Borg-regelingen. Een Borg-bedrijf bepaalt met behulp van de VRKI de risicoklasse van een bedrijfspand of woning. “De risicoklasse geeft inzicht in de te nemen organisatorische, bouwkundige, elektronische en eventuele ‘meeneembeperkende’ beveiligingsmaatregelen. Hierdoor wordt de samenhang in de beveiliging die het Borg-bedrijf aanbrengt gewaarborgd.
De afstemming van de verschillende maatregelen bepaalt uiteindelijk het succes van de inbraakbeveiliging. Daarom is het belangrijk dat er oog is voor alle facetten. De Borg-regelingen sturen daar ook op aan", aldus Stoops.

Borg-A
De VRKI zorgt voor een integrale aanpak. Stoops: “Wel realiseren we ons dat de VRKI voor de hoogste risicoklassen niet altijd toereikend is. Een goed beveiligingsplan is de basis en bij een verhoogd risico onmisbaar. Zo’n plan moet aan bepaalde eisen voldoen en door een vakdeskundig adviseur worden opgesteld. Om deze reden hebben belanghebbende partijen afgesproken dat er naast Borg-B en -E nog een module komt: Borg-A. De A staat voor advies. Bij Borg-A is een gecertificeerd adviseur verantwoordelijk voor het ontwerp van het beveiligingsplan en voor de (controle op de) realisatie volgens het ontwerp. De adviseur bewaakt hierbij de samenhang van de bouwkundige, elektronische én organisatorische maatregelen. Samen met experts uit de dagelijkse praktijk werken we nu aan deze nieuwe module.”

Lang gekoesterde wens
Met de definitieve splitsing van Borg-B en Borg-E komt het CCV tegemoet aan een langgekoesterde wens van belanghebbende partijen uit de beveiligingswereld. “Het CCV heeft een onafhankelijke regierol. Voor het opstellen van de Borg-regelingen, werkt het CCV samen met afnemers, leveranciers, kaderstellende partijen en certificatie-instellingen. De regelingen zijn het product van intensieve samenwerking en worden daarom breed gedragen.

Grondige herziening
De splitsing van de Borg-regeling is niet de enige maatregel die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) neemt om gebouwbeveiliging te bevorderen en verduidelijken. Stoops: “Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht om een regeling voor Borg-A op te stellen. Een Borg-A-adviseur moet met name de zeer complexe beveiligingsvraagstukken aan kunnen en de samenhang in organisatorische, bouwkundige, elektronische en ‘meeneembeperkende’ maatregelen bewaken.”

VRKI-tool
Daarnaast publiceert het CCV binnenkort een tool voor de VRKI, waarmee bedrijven en woningeigenaren inzicht krijgen in hun risicoklasse. Ook worden de te nemen beveiligingsmaatregelen uitgelegd. “We vinden het belangrijk dat mensen zelf inzicht krijgen in het belang van goede beveiliging. De tool moet daarbij helpen. Ons advies blijft om beveiliging door een vakman uit te laten voeren”, zegt Stoops. Het CCV kan op dit moment nog niet zeggen wanneer Borg-A en de VRKI-tool beschikbaar komen.

Dit artikel staat in de Raam en Deur september editie 4-2020 rubriek: Gebouwbeveiliging.
Tekst Geert Hilferink Foto's 123RF Stockfoto's

 

 

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief