Gratis KOMO-specificaties voor bestekschrijvers beschikbaar

Gratis KOMO-specificaties voor bestekschrijvers beschikbaar

KOMO, dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen in de bouw- en installatiesector,
stelt een catalogus met bestekspecificaties gratis beschikbaar aan voorschrijvers. Deze KOMObestekcatalogus
is onderdeel van het Open Specificatie Formaat (OSF) waaruit de bestekprogramma’s van de
softwareleveranciers Kubus, Ibis, DUNCAN en De Twee Snoeken de specificaties ophalen. Met deze stap speelt
KOMO in op de behoeften van zowel de bestekschrijvers als de bouw- en installatiemarkt, waar de vraag naar
objectieve, onafhankelijk getoetste (product)informatie onveranderlijk hoog blijft.
KOMO stelde inmiddels ruim 300 bestekspecificaties op, gebaseerd op haar BRL’en voor producten
en processen. De specificaties zijn ontwikkeld in samenwerking met de deskundigen van de
certificerende instellingen en vervolgens geactualiseerd en geaccordeerd door KOMO. Vanuit iedere
individuele bestekspecificatie kan direct doorgelinked worden naar de betreffende BRL én naar de
betrokken certificaathouders. Wanneer deze certificaathouders voor hun specifieke( samengestelde)
producten specificaties en detailleringen hebben opgesteld worden deze direct binnen OSF
ontsloten en beschikbaar gesteld aan de markt. Op korte termijn zullen voor alle KOMO product en
proces BRL’en bestekspecificaties zijn opgesteld. Bij de eerstvolgende update al zal het aantal
specificaties belangrijk worden uitgebreid. Op de KOMO website staat aangegeven wat de laatste
versie van de KOMO-bestekcatalogus is en welke wijzigingen in die release zijn doorgevoerd. De
specificaties zijn v.a. 1 november te downloaden: http://www.openspecificaties.nl . De specificaties
kunnen door producenten en bestekschrijvers voor eigen gebruik eventueel worden bewerkt en
opgeslagen in het OSF (maar uiteraard niet in de KOMO-bestekcatalogus zelf).
Achtergrond: Open Specificatie Formaat (OSF)
Door de softwareleveranciers die software op de markt brengen voor het opstellen van bestekken
van bouwprojecten is het Open Specificatie Formaat of OSF (zie bijvoorbeeld:
http://www.hetnationaalbimplatform.nl/actueel/nieuws/nieuw-initiatief-vo...
formaat/) ontwikkeld en geïntroduceerd. De betreffende leveranciers werken daartoe
samen met leveranciers van productinformatie (NBD, BouwConnect en ZeeBoer) en met KOMO in
een open bestandsformaat voor de uitwisseling van bestekspecificaties. Het Open Specificatie
Formaat ondersteunt zowel de STABU systematiek als andere systematieken. Het resultaat is een
voor de markt geheel vrij toegankelijke database met steeds actuele bestekspecificaties en dus met
alle informatie voor het specificeren van gebouwen en het aanbieden van objectief getoetste
informatie ten behoeve hiervan.
Kijk voor meer informatie op: http://www.komo.nl/bestekservice

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief