Een zeer duurzaam raamkozijn?

Een zeer duurzaam raamkozijn?

Raam en Deur heeft de professionals die dagelijks bezig zijn met duurzame aspecten van bouwproducten, de vraag gesteld: 'Wat is nu een zeer duurzaam kozijn?'

De opdrachtgever die voor een project graag wil kiezen voor zeer duurzame ofwel ecologisch verantwoorde kozijnen, heeft het niet gemakkelijk. Want wat verstaan we tegenwoordig onder ‘duurzaam’? Aan welke prestatie-eisen moet een kozijn nu voldoen om het label duurzaam of ecologisch te verdienen? Deze begrippen worden zo vaak gebruikt voor zoveel verschillende producten in zoveel verschillend situaties, dat het moeilijk is om er een éénduidige’ betekenis aan te geven. Daarom heeft Raam en Deur de professionals benaderd die dagelijks bezig zijn met duurzame aspecten van bouwproducten en hen de vraag gesteld: 'Wat is nu een zeer duurzaam kozijn?' Met hun antwoorden hebben we een zeer duurzaam ofwel ecologisch verantwoord kozijn samengesteld.

Materiaal A
Kies voor materiaal dat de minste milieuschade veroorzaakt gedurende de hele levenscyclus. Voor kozijnen is dat Europees loofhout. Alternatieven die schadelijker zijn voor het milieu (in volgorde van minder milieuschade naar meer milieuschade) zijn kozijnen die gemaakt zijn van aluminium (97%), van staal, van aluminium (47%) of van PVC. 
 

Materiaal B
Neem materiaal dat hergroeibaar is of dat bestaat uit een hoog percentage hergroeibaar materiaal, bijvoorbeeld hout uit duurzaam beheerde bossen. Bij gebruik van aluminium, staal of PVC kun je kiezen voor een zo hoog mogelijk percentage gerecycled materiaal. Is onderhoud lastig, zoals bij hoogbouw, kies dan voor onderhoudsvriendelijke kozijnen van aluminium,staal of geacetyleerd hout. 

Hergebruik
Probeer bruikbare kozijnen te vinden die zijn vrijgekomen bij sloop in de omgeving. Verwijderen van oude verflagen kan een kozijn geschikt maken voor hergebruik. Probeer oorspronkelijke (low tech) kozijnconstructies te herstellen, zoals schuifraamconstructies die natuurlijke ventilatie mogelijk maken.

Keurmerken
Pas kozijnen toe die zijn voorzien van een productkeurmerk, of liever nog, van meerdere keurmerken die aantonen dat het product duurzaam is. DUBO-keur, gebaseerd op de LevensCyclusAnalyse (LCA) van het product, wordt het meest gebruikt. Het Cradle to Cradle of C2C-keurmerk toont aan dat een kozijn voldoet aan de filosofie ‘Afval is voedsel’. 

Bevestiging
Monteer het kozijn in de gevelopening door middel van een mechanische bevestiging. Daarmee blijft het gevelelement demontabel. Bij zorgvuldige detaillering is gebruik van kit en PUR niet nodig. Achterwege laten van ’kitten en purren’ maakt het gemakkelijker om later, tijdens sloop, de gedemonteerde gevelelementen geschikt te maken voor hergebruik. 

Isolatie
Kies voor kozijnen en glas met hoge isolatiewaarden (dus een lage U-waarde). Met triple glas kan een hoge isolatiewaarde worden bereikt  (tussen de Ug 0,5 en Ug 0,9). Een alternatief is het toepassen van isolerend dubbel glas met een extra isolerend edelgas in de spouw en een coating aan de binnenzijde van de spouw ( Ug-waarde van 1,0 tot 1,2). Let op afdoende thermische onderbreking van het houten kozijnkader (Uf –waarde).

Kierdichting
Besteed extra aandacht aan dichting van kieren bij de aansluiting van kozijn en gevel en mogelijke luchtlekken tussen kozijn en draaiende delen. Kies bij draaiende delen voor dubbele kierdichting van rondgaande rubber kaderprofielen gecombineerd met knevelend hang- en sluitwerk. Herstel oorspronkelijke ramen en voorzie deze van hedendaagse kierdichting.

Onderhoud
De milieubelasting van houten buitenkozijnen (Europees loofhout) wordt voor 50% veroorzaakt door de gebruikte houtlak. Bij de keuze van de lak zijn technische levensduur en een geringe milieu-impact over de hele levenscyclus belangrijke overwegingen. Gebruik bij voorkeur bio-based lakken op basis van biologische plantaardige oliën. De levensduur van bio-based buitenlakken varieert van 2 tot 8 jaar.

Circulair
Kies voor een kozijnleverancier die werkt met een retoursysteem, waarbij kozijnen aan het einde van de levensduur worden teruggenomen en worden hergebruikt of verwerkt tot nieuwe kozijnen. Zo kunnen complete kozijnen in de productiecyclus worden teruggebracht. 

Zonwering
Bij ramen die zijn georiënteerd op de zon is een goede buitenzonwering van belang, die ofwel handmatig of automatisch bestuurd kan worden. Als buitenzonwering niet mogelijk is, kies dan voor glas met een lage zontoetredingsfactor (ZTA). 

Deze productie kwam tot stand met medewerking van: ICDuBo, NIBE en ORGA-architect.

Samenstelling: Louis Jongeleen, Ferry Nitzsche en Kamiel Jansen.

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief