‘Verantwoord materiaalgebruik is nu nummer 1’

‘Verantwoord materiaalgebruik is nu nummer 1’

Duurzaamheid: geen alternatief maar noodzaak

Dit voorjaar opende het vernieuwde Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen zijn deuren op de voormalige RDM-werf in Rotterdam. Het ICDuBo is een platform voor kennis van nieuwe, duurzame bouwconcepten. Het centrum beschikt nu over een grote showroom met de nieuwste, duurzame bouwoplossingen. Directeur Maurice van der Meer: “Wij willen bouwpartijen verleiden tot actie.”

 

tekst Louis Jongeleen | beeld BouwplaatVught
‘Opdrachtgevers, gebruikers en bouwprofessionals in Nederland hebben gebrekkige kennis van en weinig inzicht in duurzaam bouwen’. Die constatering was vijf jaar geleden voor ingenieur Maurice van der Meer de reden om een kenniscentrum op te zetten waar bouwpartijen zich op de hoogte kunnen stellen van hoe duurzaam bouwen in de praktijk werkt. Het ICDuBo heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een platform dat alle partijen die betrokken zijn bij duurzaam bouwen bij elkaar brengt, stimuleert en ondersteunt. De laatste jaren begint de noodzaak van duurzaam bouwen enigszins door te dringen in de Nederlandse bouw. Voor directeur Van der Meer was dat het teken om het ICDuBo nog beter uit te rusten en uit te breiden. Na een verbouwing van de enorme hal van het oude magazijn van de Rotterdamse RDM-werf was het ICDuBo dit voorjaar weer gereed voor die duurzame missie. In de lichte, ruime expositiehal laat Van der Meer het gebouwde concept zien van een duurzaam en compact gebouwtje dat onder andere kan dienen als vergaderruimte. Binnen, in dat comfortabele ’chaletje’, gaat hij aan een grote tafel zitten voor een gesprek over duurzaam bouwen anno 2015.

Hoe ver zijn we in Nederland eigenlijk met duurzaam bouwen?
Maurice van der Meer: “Gek genoeg hebben we daar sectorbreed geen cijfers over. Woningcorporaties en vastgoedontwikkelaars hebben hun duurzame inspanningen niet gemonitord . Maar ik kan op grond van mijn dagelijkse contacten met de verschillende bouwprofessionals wel zeggen dat er in de bouwsectoren nog altijd een kennisachterstand bestaat, met name als het gaat om de praktijk van duurzaam bouwen. Intussen staan we aan de vooravond van een omslag. In de bouwwereld is de behoefte om stappen te zetten in duurzaamheid weliswaar aanwezig, maar de verleiding om tot actie over te gaan is nog niet groot genoeg. Een feit is ook dat partijen die wel praktisch bezig zijn met duurzaam bouwen vaak een nogal beperkte opvatting hebben over duurzaamheid. Zij leggen de nadruk nog te eenzijdig op energiezuinigheid. Ze beseffen niet dat energiebesparing technisch gezien geen probleem meer is. Ze zien niet in dat we ons nu meer moeten gaan bezighouden met het volgende grote vraagstuk dat op ons afkomt. Dat is het tekort aan grondstoffen. We zullen verantwoord moeten omgaan met materialen voor de bouw. Dat kan. Hoe dat kan, laten wij hier zien.”

Wat kan het ICDuBo betekenen voor de verschillende bouwpartijen?
Van der Meer: “Wij ontvangen wekelijks gemiddeld 500 professionele bezoekers. Van de verschillende bouwpartijen bij ons aankloppen zijn de bouwtoeleveranciers in de meerderheid. Verder komen architecten, schoolbesturen, woningcorporaties, bouwbedrijven, vastgoedontwikkelaars, verenigingen van eigenaren en particuliere woningbezitters hier naartoe met vragen over duurzaam bouwen. Ze willen op de eerste plaats weten wat er op dit moment concreet mogelijk is. Voor particuliere woningeigenaren zijn wij het aanwezen energieloket in de regio. Voor hen hebben we de Woonwijzerwinkel ( www.woonwijzerwinkel.nl) ontwikkeld, een stapsgewijze handleiding voor verduurzaming van de eigen woning. Meestal beginnen wij bij een adviesvraag direct al tegenvragen te stellen. Weet de projectleider van een woningcorporatie al precies hoe het gesteld is met de kwaliteit van de woningen waarover hij praat? Zijn er plannen voor het verduurzamen van woningen tot een bepaald energielabel? Weet men welke woonwensen er leven bij de huurders? Bij de antwoorden op die vragen kunnen wij meteen al lijsten geven met algemene maatregelen. Dat zijn onafhankelijke, deskundige adviezen, bijvoorbeeld over isolatie van gevels, daken, vloeren, beglazing, kozijnen, ramen en deuren. Verder bieden wij scenario’s aan voor duurzame oplossingen en we geven informatie over toepassing van nieuwe, duurzame bouwproducten. Soms ligt het voor-de-hand dat we gaan zoeken naar een match tussen bijvoorbeeld de vragen van een woningcorporatie en de oplossingen van een leverancier. Daarbij is onze onafhankelijkheid geborgd. Wij ontvangen geen extra commissie bij leveringen en we redeneren steeds in termen van de gebruikers van een duurzaam gebouw. Doen we dat niet, dan zouden we onze geloofwaardigheid op het spel zetten.

Welke trends ziet u in vraag en aanbod van duurzame bouwconcepten en bouwproducten?
Van der Meer: “Tweehonderdvijftig partijen die betrokken zijn bij duurzame bouwactiviteiten hebben zich bij ons aangesloten. Wij zijn dus goed op de hoogte van de veranderingen in de markt. We zien bijvoorbeeld dat kierdichting nu actueel is. We maken gevels potdicht terwijl de warmte verloren gaat bij de voordeur. Je ziet ook dat er steeds weer nieuwe systemen verschijnen waarbij isolatie en ventilatie nauwkeuriger op elkaar zijn afgestemd. Er komen ook nu meer systemen voor aparte luchtbehandeling per ruimte. Opmerkelijk is het ontstaan van steeds meer samenwerkingsverbanden die gezamenlijk een duurzaam concept gaan ontwikkelen. Wij activeren en faciliteren deze werkgroepen. Zo is er naast het RDM-terrein een Concept House Village (www.concepthousevillage.nl) ingericht, een nieuwe wijk-in-aanbouw waar innovatieve woningen, producten en systemen getest worden door en met de bewoners. Een ander voorbeeld is de groep FRONT (www.biobasedfront.nl) , een initiatief van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT). Die bracht twaalf MKB-bedrijven bij elkaar die de afgelopen twee jaar met elkaar hebben gewerkt aan de ontwikkeling van vijftien biobased bouwproducten. De ontwikkelde gevels, kozijnen, deuren, ramen, hang- en sluitwerksystemen, coatings en verduurzaamde houtsoorten, zijn nu leverbaar en staan nu in onze hal uitgestald. Verderop in de hal bouwt architect Jan Willem de Groot met enkele studenten aan zijn zogeheten WikiHouse (www.hollandwikihouse.nl). Het is een zelfbouwsysteem waar geen architect of aannemer meer aan te pas komt en dat volledig recyclebaar is. Dit soort initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen krijgen meer kans als de overheid de eisen voor verantwoord materiaalgebruik zou verscherpen. En in de bouwpraktijk zouden we meer aandacht moeten hebben voor duurzame kwaliteit en niet alleen maar moeten kijken naar wat het goedkoopst is. Dan kunnen we eindelijk de omslag maken naar een duurzame economie en verantwoord materiaalgebruik over de hele linie. Weet jij een DHZ-markt die al vlas-isolatie of lijnolieverf in het reguliere assortiment heeft?”
Meer info: www.icdubo.nl en www.woonwijzerwinkel.nl

 

Hier uw advertentie?
Bel +31 (0)73 503 35 44.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief